โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เชี่ยวชาญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้การเรียนการสอนทั้งภาษาไทยและโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษในกรุงเทพฯ, ประเทศไทย

เกี่ยวกับอนุบาลกุ๊กไก่

โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ก่อตั้งในปี พ.ศ.2520 และได้พัฒนาการเรียนการสอนมาโดยตลอดจนเป็นที่รู้จักดีในวงการการศึกษาเด็กปฐมวัย หรือ เด็กอนุบาล อนุบาลกุ๊กไก่ ...

อ่านต่อ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยครูเจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ส่งเสริมให้เด็ก ได้เลือกเรียน ภาษาอังกฤษ ได้วันละ 1 ชั่วโมง 4 วันต่อสัปดาห์ สอนโดยครูชาวอเมริกัน และอังกฤษ...

อ่านต่อ

หลักสูตรการเรียนรู้แบบ Project Approach

Project Approach เป็นวิธีการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้แก่เด็กเพื่อเตรียมพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 และ ศตวรรษต่อๆไป Project Approach ช่วย...

อ่านต่อ

กิจกรรมนักเรียน ปี2558

ชั้นเตรียมอนุบาล ดูทั้งหมด

“นิทรรศการ “รักในหลวง”

ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ดูทั้งหมด

หน่วยกราบคุณพ่อที่รัก

ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ดูทั้งหมด

“กิจกรรมออกแบบและประดิษฐ์”

ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ดูทั้งหมด

กิจกรรมกีฬาสีชั้นอนุบาล 3

กิจกรรมนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้

นิทรรศการรักในหลวง ชั้นอนุบาลปีที่ 1

กิจกรรมทัศนศึกษา ปี2558

ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ทัศนศึกษาบ้านครูธานี ฒิพฝใ

โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

ปฏิทินโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

ปฏิทินโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
ประจำปีการศึกษา 2558

หลักสูตรการเรียนการสอน

โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ มุ่งเน้น
ที่จะส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาในทุกด้าน

การจัดการเรียนการสอน

กิจกรรมในห้องเรียนมีหลากหลาย
อย่างเกิดขึ้นไปพร้อมๆ

เฟสบุ๊คโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

ติดต่อสอบถามข้อมูล / แผนที่

โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ 3810 ถนนพระราม 4 , แขวงคลองตัน เขตคลองเตย, กรุงเทพ, 10110 โทรศัพท์: +66 (0) 2 249-0081-3 แฟกซ์: +66 (0) 2 249-4001

BACK TO TOP