เกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ก่อตั้งในปี พ.ศ.2520 และได้พัฒนาการเรียนการสอนมาโดยตลอดจนเป็นที่รู้จักดีในวงการการศึกษาเด็กปฐมวัย หรือ เด็กอนุบาล อนุบาลกุ๊กไก่ จัดการเรียนการสอนแบบทันสมัยเทียบเท่ากับโรงเรียนนานาชาติ แต่เด็กสามารถเรียนรู้ได้ดีกว่า ด้วย หลักสูตรทันสมัย ที่ใช้ภาษาไทยในการเรียนการสอน ซึ่งเป็นภาษาแม่ของเด็ก เด็กจึงมีทักษะในการใช้ภาษาในการคิด...

>> อ่านต่อ 

คุณครูไก่ (ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่)
หลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยครูเจ้าของภาษา

หลักสูตรการเรียนรู้แบบ Project Approach

ภาพกิจกรรมของนักเรียน

 ชั้นเตรียมอนุบาล
#
• กิจกรรมเรื่องสีสันรอบตัวเรา  
 ชั้นอนุบาลปีที่ 1
#
• เรื่องฉันชอบฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 2  
 ชั้นอนุบาลปีที่ 2
#
• กิจกรรมเรื่องมาจดบันทึกกันเถอะ  
 ชั้นอนุบาลปีที่ 3
#
•  เรื่องมาจดบันทึกกันเถอะ สัปดาห์ที่ 2+3  
ปฏิทินโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
ปฏิทินโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
ปฏิทินโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ประจำปีการศึกษา 2556
หลักสูตรการเรียนการสอน
หลักสูตรการเรียนการสอน
โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมให้เด็ก
การจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมในห้องเรียนมีหลากหลายอย่างเกิดขึ้นไปพร้อมๆ...


โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
3810 ถนนพระราม 4 , แขวงคลองตัน เขตคลองเตย, กรุงเทพ, 10110 โทรศัพท์: +66 (0) 2 249-0081-3 / แฟกซ์: +66 (0) 2 249-4001
Kukai Kindergarten
3810 Rama 4 Road, Klongton, Klongtoei, Bangkok, 10110, Thailand Tel.: +66 (0) 2 249-0081-3 / Fax: +66 (0) 2 249-4001