โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

เด็กๆชั้นอนุบาล 2 เรียนรู้เรื่องน้ำ เด็กๆได้สำรวจท่อน้ำแบบต่างๆและทดลองต่อท่อน้ำกันบนห้องเรียนก่อน แล้วจึงได้ไปช่วยกันต่อท่อน้ำเพื่อเล่นด้านล่าง เด็กๆได้ช่วยกันในการคิด วางแผน และร่วมกันต่อท่อน้ำจนสำเร็จ เด็กๆสนุกสนานกับการเล่นท่อน้ำมหัศจรรย์ ได้สังเกตการไหลของน้ำ และคิดแก้ปัญหาในระหว่างเล่น

BACK TO TOP