โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

ในสัปดาห์สุดท้ายของหน่วยน้ำ เด็กๆชั้นอนุบาล 2 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งน้ำธรรมชาติ และได้ทดลองสร้างแม่น้ำจากกระดาษ Foil โดยตกแต่งแม่น้ำด้วยวัสดุธรรมชาติเช่น ก้อนหิน กิ่งไม้ ทดลองทำน้ำตกด้วยการใช้เก้าอี้ และช่วยกันคิดวิธีสร้างสะพานข้ามแม่น้ำด้วยแผ่นไม้อัด คิดวิธีกั้นน้ำโดยใช้ไม้บล็อก และทดลองลอยเรือที่ทำด้วยวัสดุต่างๆอย่างสนุกสนาน

BACK TO TOP