โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

เด็กๆชั้นเตรียมอนุบาลเรียนรู้เรื่องผักผลไม้ เด็กๆสัมผัสผักผลไม้ในหลายรูปแบบ เด็กๆได้สังเกตผักผลไม้ต่างๆที่อยู่ในน้ำแข็ง ได้ร่วมกันทายชื่อผลไม้ ได้ล้างผักผลไม้ ทดลองคีบและกลิ้งผลไม้ และสังเกตรูปทรงผักผลไม้บนโต๊ะไฟ

BACK TO TOP