กิจกรรม Project Approach ปีการศึกษา 2552
- ผู้มีเกียรติเข้าชมงานนิทรรศการ Project Approach วันที่ 20 ธันวาคม 2552
- ผู้มีเกียรติเข้าชมงานนิทรรศการ Project Approach วันที่ 19 ธันวาคม 2552
เตรียมอนุบาล /1
เรื่องกล้วย
เตรียมอนุบาล /2
เรื่องข้าวโพด
อนุบาล 1/1
เรื่องถั่ว
อนุบาล 1/2
เรื่องหนังสือนิทาน
อนุบาล 1/3
เรื่องพนักงานดับเพลิง
อนุบาล 2/1
เรื่องลูกโป่ง
อนุบาล 2/2
เรื่องเต่า
อนุบาล 2/3
เรื่องเค้ก
อนุบาล 3/1
เรื่องเครื่องบิน
อนุบาล 3/2
เรื่องรถไฟฟ้า


โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
3810 ถนนพระราม 4 , แขวงคลองตัน เขตคลองเตย, กรุงเทพ, 10110 โทรศัพท์: +66 (0) 2 249-0081-3 / แฟกซ์: +66 (0) 2 249-4001
Kukai Kindergarten
3810 Rama 4 Road, Klongton, Klongtoei, Bangkok, 10110, Thailand Tel.: +66 (0) 2 249-0081-3 / Fax: +66 (0) 2 249-4001