ผลงาน “ธรรมชาติของสัตว์และพืช” ชั้นอนุบาล 1/2
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงาน “ธรรมชาติของสัตว์และพืช” ชั้นอนุบาล 1/2 ปี2553
ผลงานการประดิษฐ์เศษวัสดุ "ยีราฟยืนรอกินใบไม้"
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงาน “ธรรมชาติของสัตว์และพืช” ชั้นอนุบาล 1/2 ปี2553
ผลงานการประดิษฐ์เศษวัสดุ "ม้าลาย"
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงาน “ธรรมชาติของสัตว์และพืช” ชั้นอนุบาล 1/2 ปี2553
ผลงานการประดิษฐ์เศษวัสดุ "ช้างมีงา 2 อัน มีหูใหญ่"
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงาน “ธรรมชาติของสัตว์และพืช” ชั้นอนุบาล 1/2 ปี2553
ผลงานการประดิษฐ์เศษวัสดุ "สิงโตดุกินเนื้อ"
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงาน “ธรรมชาติของสัตว์และพืช” ชั้นอนุบาล 1/2 ปี2553
ผลงานการประดิษฐ์เศษวัสดุ "นกฮุกยืนหาอาหาร"
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงาน “ธรรมชาติของสัตว์และพืช” ชั้นอนุบาล 1/2 ปี2553
ผลงานวาดภาพสีเทียน และสีเมจิก "ปูมีหลายขา"
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงาน “ธรรมชาติของสัตว์และพืช” ชั้นอนุบาล 1/2 ปี2553
ผลงานภาพวาดสีไม้ "คนอยู่ในบ้านมองใบไม้ปลิว"
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงาน “ธรรมชาติของสัตว์และพืช” ชั้นอนุบาล 1/2 ปี2553
ผลงานภาพวาด ผลไม้จากการดูของจริง "แอปเปิ้ลสีแดง"
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงาน “ธรรมชาติของสัตว์และพืช” ชั้นอนุบาล 1/2 ปี2553
ผลงานภาพวาด ผลไม้จากการดูของจริง "มะม่วง กับส้ม"
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงาน “ธรรมชาติของสัตว์และพืช” ชั้นอนุบาล 1/2 ปี2553
ผลงานภาพวาด ผลไม้จากการดูของจริง "น้อยหน่า มะม่วง"
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงาน “ธรรมชาติของสัตว์และพืช” ชั้นอนุบาล 1/2 ปี2553
ผลงานภาพวาด ผลไม้จากการดูของจริง "แอปเปิ้ล ส้ม"
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงาน “ธรรมชาติของสัตว์และพืช” ชั้นอนุบาล 1/2 ปี2553
ผลงานภาพวาด ผลไม้จากการดูของจริง "กล้วยสุกสีเหลือง ส้มมีเนื้อสีเหลืองกับน้ำส้ม"
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงาน
ผลงานภาพวาด ผลไม้จากการดูของจริง "กล้วยกับส้ม"
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงาน
ผลงานภาพวาด ผลไม้จากการดูของจริง "ส้มผมกินหวานๆ มีเม็ดข้างใน"
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงาน
ผลงานภาพวาด ผลไม้จากการดูของจริง "ม่วง มะพร้าว ส้ม"
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงาน
ผลงานภาพวาด ผลไม้จากการดูของจริง "หนูเห็นผลไม้เยอะมีส้ม แอปเปิ้ล เงาะ มะม่วง"
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงาน
ผลงานวาดการบันทึกการเจริญเติบโตของถั่ว "ต้นถั่วงอกค่อยๆ โตขึ้น"
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงาน
ผลงานภาพวาดสีเมจิก สีไม้ "จิมมี่ ปลื้มกำลังเต้น"