ผลงานของนักเรียน "หน่วยธรรมชาติรอบตัว" อนุบาลปีที่ 2/1
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยธรรมชาติรอบตัว อนุบาลชั้นปีที่ 2/1
ผลงานการปั้นดินน้ำมัน "มนุษย์หิน"
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยธรรมชาติรอบตัว อนุบาลชั้นปีที่ 2/1
ผลงานการปั้นดินน้ำมัน "เขื่อนกั้นน้ำ"
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยธรรมชาติรอบตัว อนุบาลชั้นปีที่ 2/1
ผลงานการวาดภาพส่วนประกอบของต้นไม้ "ต้นแอปเปิ้ล"
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยธรรมชาติรอบตัว อนุบาลชั้นปีที่ 2/1
ผลงานการวาดภาพส่วนประกอบของต้นไม้ "ราก ลำต้น ใบ กิ่ง ดอก ผล"
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยธรรมชาติรอบตัว อนุบาลชั้นปีที่ 2/1
ผลงานการติดภาพธรรมชาติ และวาดต่อเติม "หนูกับแม่ไปทะเล เห็นต้นไม้ดอกไม้"
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยธรรมชาติรอบตัว อนุบาลชั้นปีที่ 2/1
ผลงานการพิมพ์ภาพรูปทรง และวาดต่อเติม "คนถือลูกโป่งไม่ให้ลอยขึ้นฟ้า"
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยธรรมชาติรอบตัว อนุบาลชั้นปีที่ 2/1
ผลงานการวาดภาพผัก – ผลไม้จากการสังเกตของจริง "พริกหยวก แตงโม มะม่วง เชอรี่ แครอท ส้ม แตงกวา องุ่น กีวี"
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยธรรมชาติรอบตัว อนุบาลชั้นปีที่ 2/1
ผลงานการวาดภาพผัก – ผลไม้จากการสังเกตของจริง "มะนาว พริก แตงกวา แอปเปิ้ล แตงโม กล้วย มะละกอ"
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยธรรมชาติรอบตัว อนุบาลชั้นปีที่ 2/1
ผลงานการฉีกปะภาพตามใจชอบ และวาดต่อเติม "หนูไปดูดอกไม้กับแม่"
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยธรรมชาติรอบตัว อนุบาลชั้นปีที่ 2/1
ผลงานการฉีกปะภาพตามใจชอบ และวาดต่อเติม "หนูกับแม่ดูดอกไม้ที่หน้าบ้าน"
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยธรรมชาติรอบตัว อนุบาลชั้นปีที่ 2/1
ผลงานการประดิษฐ์สัตว์ และตกแต่งสถานที่อยู่อาศัย "จระเข้ออกไข่ที่ทะเล"
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยธรรมชาติรอบตัว อนุบาลชั้นปีที่ 2/1
ผลงานการประดิษฐ์สัตว์ และตกแต่งสถานที่อยู่อาศัย "สิงโตเดินอยู่ในป่า"
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยธรรมชาติรอบตัว อนุบาลชั้นปีที่ 2/1
ผลงานการวาดภาพเกี่ยวกับธรรมชาติด้วยสีไม้ "หนูไปสวนสาธารณะหนูเห็นดอกไม้ ผีเสื้อ"
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยธรรมชาติรอบตัว อนุบาลชั้นปีที่ 2/1
ผลงานการวาดภาพเกี่ยวกับธรรมชาติด้วยสีไม้ "ต้นไม้ต้องการน้ำ"
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยธรรมชาติรอบตัว อนุบาลชั้นปีที่ 2/1
ผลงานการพิมพ์ภาพ และวาดต่อเติม "หนูเห็นผีเสื้อดูดน้ำหวานของดอกกุหลาบ"
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยธรรมชาติรอบตัว อนุบาลชั้นปีที่ 2/1
ผลงานการพิมพ์ภาพ และวาดต่อเติม "ผีเสื้อ"
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยธรรมชาติรอบตัว อนุบาลชั้นปีที่ 2/1
ผลงานการพับสี และวาดต่อเติม "ผีเสื้อบินไปดูดน้ำหวานที่ดอกไม้"
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยธรรมชาติรอบตัว อนุบาลชั้นปีที่ 2/1
ผลงานการพับกระดาษ และวาดต่อเติม "มีเรือ 2 ลำ มีก้อนเมฆ พระอาทิตย์ส่อง"
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยธรรมชาติรอบตัว อนุบาลชั้นปีที่ 2/1
ปลาที่เขาดินชอบ ขนมปังครับ
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยธรรมชาติรอบตัว อนุบาลชั้นปีที่ 2/1
ประทับใจช้างจริงๆ ครับ/ค่ะ
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยธรรมชาติรอบตัว อนุบาลชั้นปีที่ 2/1
วาดภาพสัตว์ที่ชอบในเขาดินครับ/ค่ะ
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยธรรมชาติรอบตัว อนุบาลชั้นปีที่ 2/1
จระเข้เป็นสัตว์เลื้อยคลาน ตัวใหญ่จริงๆ
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยธรรมชาติรอบตัว อนุบาลชั้นปีที่ 2/1
เต่ากำลังกินผักบุ้ง ไม่เคยเห็นเลยครับ/ค่ะ