หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาล 3
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาล 3 ปี 2553
เล่าเรื่องเกี่ยวกับตนเองให้เพื่อนๆ ฟังโรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาล 3 ปี 2553
เล่าเรื่องสิ่งมีชีวิตที่นำมาจากบ้าน เป็นตะพาบน้ำ พูดเรื่อง ที่อยู่อาศัย อาหาร ของตะพาบ อธิบายลักษณะและเปรียบเทียบกับสัตว์ประเภทเดียวกันได้
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาล 3 ปี 2553
นำเสนอผลงานที่สืบค้นมาจากบ้านเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต และสัตว์เลี้ยงที่บ้าน


โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาล 3 ปี 2553
เล่นเกมการศึกษาต่อภาพเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ

โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาล 3 ปี 2553
กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับสระ และภาษาไทย เช่น การวางพยัญชนะเพื่อหัดสะกดคำ
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาล 3 ปี 2553
เด็กๆ สนุกกับการเล่นเกมจับคู่ภาพสัตว์ กับลายของสัตว์

โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาล 3 ปี 2553
เด็กๆ สืบค้นกันว่าสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตทำอะไร หรือทำอะไรไม่ได้บ้าง
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาล 3 ปี 2553
ขนมจีนนำกระต่ายมาให้เพื่อนๆ ได้เรียนรู้เพื่อนๆ สนใจขอจับสัมผัสตัวกระต่าย
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาล 3 ปี 2553
เด็กช่วยกันแยกประเภทสัตว์ตามจำนวนขาของสัตว์
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาล 3 ปี 2553
เด็กๆ สนุกสนานกับการเล่นเกมจับคู่ภาพกับคำเกี่ยวกับสัตว์
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาล 3 ปี 2553
สำรวจผักก่อนนำไปประกอบอาหาร

โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาล 3 ปี 2553
เด็กๆ เรียนรู้แยกประเภทของผักและผลไม้อย่างสนุกสนาน
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาล 3 ปี 2553
เด็กๆ กำลังสังเกตการเปลี่ยนแปลงอาหารด้วยวิธีการต้ม

โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาล 3 ปี 2553
เด็กๆ กำลังประกอบอาหารผัดยากิโซบะกันและสังเกต การเปลี่ยนแปลงของอาหารอย่างตั้งใจ
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาล 3 ปี 2553
เด็กๆ ช่วยกันนำส่วนผสมใส่ลงไปในกระทะ และผัดคนให้เข้ากัน

โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาล 3 ปี 2553
ตัดหน้ากากรูปสัตว์เพื่อนำมาเล่นบทบาทสมมติ

โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาล 3 ปี 2553
สำรวจต้นไม้สังเกตส่วนต่างๆ และเรียนรู้ว่าดอกและผลของต้นไม้ เป็นอาหารของคนและสัตว์
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาล 3 ปี 2553
ทดลองปลูกพืชโดยใช้เมล็ดของผักและถั่วชนิดต่างๆ เพื่อสังเกตการเจริญเติบโตในช่วงสองถึงสามวันต่อมา
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาล 3 ปี 2553
เคลื่อนไหวโดยฟังสัญญาณหยุด เพื่อหาอาหารของสัตว์แต่ละชนิด เช่น เสือกินเนื้อสัตว์ หมีกินน้ำผึ้งและผลไม้
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาล 3 ปี 2553
เด็กๆ ร่วมกิจกรรมสานตอกสี


โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาล 3 ปี 2553
เด็กๆ สนุกกับการใช้ STETHOSCOPE ฟังการเต้นหัวใจของเพื่อน

โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาล 3 ปี 2553
สืบค้นกันเองเกี่ยวกับการทำงานของหัวใจจากอินเตอร์เน็ตแล้วนำมาเล่าให้เพื่อนและครูฟัง
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาล 3 ปี 2553
ปั้นแป้งผัก ผลไม้โดยดูจากของจริง


โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยสิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาล 3 ปี 2553
นักเรียนอาสาสมัครเล่นหุ่นกระบอกเรื่องลูกหมูสามตัวให้เพื่อนๆ ในห้องดู