ผลงานของนักเรียนหน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียนหน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
“วาดภาพสีน้ำบนกระดาษสา” สวนดอกไม้ที่บ้านของหนู
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียนหน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
นำหินมาสร้างเป็นเต่า

โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียนหน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
นำหินมาสร้างเป็นกระต่าย

โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียนหน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
ประดิษฐ์ชื่อเล่นเป็นภาษาอังกฤษจากเศษวัสดุ
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียนหน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
เห็นหญ้ากว้างอยู่ที่บ้านนครปฐม

โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียนหน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
มีหุ่นยนต์ของโชกุน แล้วก็มีรถกระบะของพันเต อยู่ใกล้มุมบล็อก
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียนหน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
ประดิษฐ์กระเป๋าจากกระดาษตกแต่งด้วยเศษวัสดุ
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียนหน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
ต่อยีราฟจาก interstar

โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียนหน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
ประดิษฐ์นาฬิกาด้วยกระดาษ

โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียนหน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
วาดภาพสีเทียนบนไม้อัด

โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียนหน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
“วาดภาพสีเทียนบนกระดาษสีดำ” หนูกำลังไปเก็บผลไม้ที่หลังบ้าน
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียนหน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
ประดิษฐ์กำไลจากเชือกปอและกระดุม

โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียนหน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
ประดิษฐ์กิ๊บติดผมจากเศษผ้า
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียนหน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
ประดิษฐ์สร้อยคอจากเศษผ้า
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียนหน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
นำหลอดพลาสติกมาสร้างเป็นหุ่น
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียนหน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
ประดิษฐ์รถกระบะด้วยเศษวัสดุ


โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียนหน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
“ปะภาพเศษวัสดุพร้อมต่อเติมด้วยสีเทียน สีเมจิก” มีบ้านหลังหนึ่งมีคนดูทีวีอยู่ข้างใน
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียนหน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
โชกุน, แพร, แป้งปั้น, ออกัสประดิษฐ์โต๊ะ, เก้าอี้จากเศษวัสดุ

โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียนหน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
แก้ม ดิว ประดิษฐ์ห้องน้ำจากเศษวัสดุ

โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียนหน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
พริมมี่ ดิว เมริก้า ประดิษฐ์บ้านในฝันจากเศษวัสดุ
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียนหน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
ประดิษฐ์หุ่นยนต์จากเศษวัสดุ

โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียนหน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
ประดิษฐ์หมีโคล่าจากถุงพลาสติก
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียนหน่วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
นำดินน้ำมันมาปั้นสร้อยคอ