หน่วย ผัก และผลไม้ ชั้นเตรียมอนุบาล
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วย ผัก และผลไม้ ชั้นเตรียมอนุบาล
สำรวจผลไม้ต่างๆ และบันทึกการสังเกตโดยการวาดภาพ
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วย ผัก และผลไม้ ชั้นเตรียมอนุบาล
สัมผัสกับเปลือกของผัก ผลไม้เพื่อสังเกตผิว ของเปลือกผิวเรียบ ผิวขรุขระ
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วย ผัก และผลไม้ ชั้นเตรียมอนุบาล
สังเกตเมล็ดของเมล่อน

โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วย ผัก และผลไม้ ชั้นเตรียมอนุบาล
ครูช่วยผ่าผลไม้ แบ่งครึ่งในลักษณะต่างๆ ให้เด็กได้สำรวจ เมล็ดของผลไม้กันอย่างสนใจ
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วย ผัก และผลไม้ ชั้นเตรียมอนุบาล
เด็กๆ ช่วยกันแยกประเภทของผัก และผลไม้

โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วย ผัก และผลไม้ ชั้นเตรียมอนุบาล
เด็กๆ นำผลไม้มาให้เพื่อนๆ สังเกตสัมผัส

โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วย ผัก และผลไม้ ชั้นเตรียมอนุบาล
คุณแม่แอนมาเล่านิทานให้เด็กๆ ห้องเตรียม /1 ฟัง
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วย ผัก และผลไม้ ชั้นเตรียมอนุบาล
เด็กๆ สำรวจผักผลไม้ที่เด็กๆ รู้จัก

โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วย ผัก และผลไม้ ชั้นเตรียมอนุบาล
มาช่วยกันล้างส้มก่อนนำมาทำกิจกรรม “น้ำส้มคั้น”
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วย ผัก และผลไม้ ชั้นเตรียมอนุบาล
คั้นน้ำส้มดื่มเองค่ะ /ครับ

โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วย ผัก และผลไม้ ชั้นเตรียมอนุบาล
คุณแม่แอนมาสาธิตวิธีการคั้นส้มกับเด็กเตรียม /1
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วย ผัก และผลไม้ ชั้นเตรียมอนุบาล
เด็กๆ ทดลองคั้นน้ำส้มหลังจากที่คุณแม่สาธิตให้ดู
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วย ผัก และผลไม้ ชั้นเตรียมอนุบาล
“วันนี้ชีสนำผักและผลไม้มาให้เพื่อนๆ ดูที่โรงเรียน”
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วย ผัก และผลไม้ ชั้นเตรียมอนุบาล
เด็กๆ สนใจร่วมกิจกรรมปลูกพืช

โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วย ผัก และผลไม้ ชั้นเตรียมอนุบาล
นี่คือต้นถั่วเขียวของหนูๆ ค่ะ /ครับ

โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วย ผัก และผลไม้ ชั้นเตรียมอนุบาล
เรามาช่วยกันผสมน้ำกับแป้งชุบทอด แล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงของแป้ง ด้วยนะ
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วย ผัก และผลไม้ ชั้นเตรียมอนุบาล
เด็กๆ ช่วยกันเด็ดผักที่จะนำมาชุบแป้งทอด

โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วย ผัก และผลไม้ ชั้นเตรียมอนุบาล
เด็กๆ กำลังรับประทานผักชุบแป้งทอดกันอย่างเอร็ดอร่อย

โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วย ผัก และผลไม้ ชั้นเตรียมอนุบาล
วาดภาพผลไม้จากประสบการณ์เดิมของเด็กๆ
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วย ผัก และผลไม้ ชั้นเตรียมอนุบาล
วาดภาพผักต่างๆ โดยดูจากของจริง

โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วย ผัก และผลไม้ ชั้นเตรียมอนุบาล
นับจำนวนผักผลไม้ไปวางให้เท่ากับจำนวนเลข
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วย ผัก และผลไม้ ชั้นเตรียมอนุบาล
มาจับคู่ภาพผัก และผลไม้ กับหนูไหมค่ะ

โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วย ผัก และผลไม้ ชั้นเตรียมอนุบาล
เล่นภาพตัดต่อรูปผลไม้ต่างๆ อยู่ครับ

โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วย ผัก และผลไม้ ชั้นเตรียมอนุบาล
เล่นบทบาทสมมติการกินผัก ผลไม้ของสัตว์ต่างๆ
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วย ผัก และผลไม้ ชั้นเตรียมอนุบาล
เล่นเกมจับคู่

โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วย ผัก และผลไม้ ชั้นเตรียมอนุบาล
ปั้นผัก ผลไม้ ที่เด็กๆ ชอบด้วยกระดาษเปียก
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วย ผัก และผลไม้ ชั้นเตรียมอนุบาล
วาดภาพสีน้ำ ด้วยรากผักบุ้งจีน