หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล
หนูๆ กำลังระบายสีภาพ สัญลักษณ์ของตนเอง
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล
เด็กๆ สืบค้นเกี่ยวกับบุคลากรในโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล
มานับจำนวนสมาชิกในห้องกันดีกว่า

โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล
เด็กๆ ร่วมกิจกรรมสำรวจมุมต่างๆ ที่จัดไว้ในห้องเรียนของเรา
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล
ที่ห้องของผมมีเรือหยอดรูปทรงตั้ง 2 ลำนะครับ
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล
หนูๆ สำรวจรอบๆ บริเวณภายในโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล
ที่โรงเรียนเราสามารถนำอุปกรณ์เครื่องดนตรีมาเคาะประกอบเพลง “ไก่ที่ฉันเลี้ยง” ได้
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล
เด็กร่วมเล่นกิจกรรมเสรีในมุมบ้าน


โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล
บริหารกล้ามเนื้อมือโดยการปั้นแป้งโดกับผมไหมครับ

โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล
ที่โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่มีกิจกรรมศิลปะให้หนูได้เลือกทำทุกวันเลย
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล
ไปโรงเรียนได้วาดรูประบายสีสนุกจังเลย

โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล
เด็กๆ ให้ความสนใจกับการวาดภาพระบายสี
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล
เด็กๆ ให้ความสนใจกับการติดปะรูปทรงแล้ววาดต่อเติม
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล
เด็กๆ เล่นรถลากรูปไก่ในช่วงกิจกรรมเสรี
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล
ผมกำลังสนุกกับการเล่นบล็อกอยู่ครับ

โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล
หนูชอบและสนุกสนานกับการขี่จักรยานที่โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล
ขี่ช้างโยกมาเรียนที่อนุบาลกุ๊กไก่

โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล
สนุกสนานกับการเล่นทรายในช่วงกิจกรรมกลางแจ้ง
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล
มาโรงเรียนเล่นกระดานหกสนุกจังเลย

โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล
ในช่วงกิจกรรมพละ เด็กๆ ฝึกการเดินทรงตัวไปบนแผ่นพลาสติกกลม
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล
มาเล่นสนุกกับศูนย์น้ำที่โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล
เด็กๆ สนุกกับการเล่นทรายในสนามเล็ก