ผลงานนักเรียนหน่วยตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่2/2
ผลงานนักเรียนหน่วยตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่2/2
ผลงานการวาดภาพตัวเรา "คนกำลังถือดอกไม้"
ผลงานนักเรียนหน่วยตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่2/2
ผลงานการวาดภาพตัวเรา "เด็กเดินไปเที่ยวที่สวนดอกไม้"
ผลงานนักเรียนหน่วยตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่2/2
ผลงานการวาดภาพตัวเรา "คนเดินมาเด็ดดอกไม้"
ผลงานนักเรียนหน่วยตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่2/2
ผลงานการวาดภาพสีน้ำด้วยคัตต้อลบัท "คนเดินตรงถนนมีรถด้วย"
ผลงานนักเรียนหน่วยตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่2/2
ผลงานการพิมพ์ภาพจากฟองน้ำรูปเสื้อ/กางเกงแล้ววาดภาพต่อเติม "คนใส่แต่งตัวใส่รองเท้าไปเที่ยว"
ผลงานนักเรียนหน่วยตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่2/2
ผลงานการติดปะแล้ววาดภาพต่อเติม "คนผู้หญิงใส่กระโปรงสีแดง สีม่วง"
ผลงานนักเรียนหน่วยตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่2/2
ผลงานการพิมพ์ภาพมือและวาดภาพต่อเติม "คนเดินมาดูมือตัวเอง"
ผลงานนักเรียนหน่วยตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่2/2
ผลงานการพิมพ์ภาพมือและวาดภาพต่อเติม "มีปลา เต่า พระอาทิตย์"
ผลงานนักเรียนหน่วยตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่2/2
ผลงานการวาดภาพตัวเรา "มีคนกับหนอน"
ผลงานนักเรียนหน่วยตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่2/2
ผลงานการวาดภาพผัก-ผลไม้ "แอบเปิ้ลมีเยอะ"
ผลงานนักเรียนหน่วยตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่2/2
ผลงานการวาดภาพผัก-ผลไม้ "แตงโม กล้วย แอบเปิ้ล"
ผลงานนักเรียนหน่วยตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่2/2
ผลงานการตัดภาพจากนิตยสารและวาดต่อเติม "คนกินอาหารที่บ้าน"
ผลงานนักเรียนหน่วยตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่2/2
ผลงานการวาดภาพอิสระ "คุณแม่กับญิหวาไปตลาดซื้อผลไม้"
ผลงานนักเรียนหน่วยตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่2/2
ผลงานการพับกระดาษและวาดภาพต่อเติม "คนนอนอยู่ในบ้าน"
ผลงานนักเรียนหน่วยตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่2/2
ผลงานการวาดภาพบ้าน "คนอยู่ในบ้านกำลังออกไปทานข้าว"
ผลงานนักเรียนหน่วยตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่2/2
ผลงานการวาดภาพบ้านด้วยสีเทียน "บ้านจิมมี่ มีประตูอยู่ด้านหลัง มีรถจอดอยู่ข้างหน้า"
ผลงานนักเรียนหน่วยตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่2/2
ผลงานการสร้างภาพจากวัสดุต่างๆเป็นภาพบ้าน "บ้านมีหลายหลัง มีคนและก็ต้นไม้ด้วย"
ผลงานนักเรียนหน่วยตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่2/2
ผลงานการประดิษฐ์และตกแต่งหุ่นตัวเรา
ผลงานนักเรียนหน่วยตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่2/2
ผลงานการประดิษฐ์หมวกพ่อครัว แม่ครัว


โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
3810 ถนนพระราม 4 , แขวงคลองตัน เขตคลองเตย, กรุงเทพ, 10110 โทรศัพท์: +66 (0) 2 249-0081-3 / แฟกซ์: +66 (0) 2 249-4001
Kukai Kindergarten
3810 Rama 4 Road, Klongton, Klongtoei, Bangkok, 10110, Thailand Tel.: +66 (0) 2 249-0081-3 / Fax: +66 (0) 2 249-4001