ผลงานของนักเรียนหน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียนหน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
วาดภาพโรงเรียนของฉันด้วยสีเมจิ สีไม้ ดีด้า: "โรงเรียนมีสัญลักษณ์ตัวไก่สีแดงและมีต้นมะม่วง"
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียนหน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
วาดภาพโรงเรียนของฉันด้วยสีเมจิ สีไม้ แอนนี่: "คุณแม่ขับรถมาส่งที่โรงเรียน"
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียนหน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
วาดภาพโรงเรียนของฉันด้วยสีเมจิ สีเทียน ดีดี้: "โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่"
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียนหน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
วาดภาพโรงเรียนของฉันด้วยสีน้ำและพู่กัน ภีม: "โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่"
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียนหน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
วาดภาพโรงเรียนและของเล่นในสนามด้วยสีเมจิก คูน: "โรงเรียนมีที่ปีนและใยแมงมุม"
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียนหน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
วาดภาพโรงเรียนและของเล่นในสนาม เวลลี่ : "โรงเรียนมรชิงช้าและสไลด์เดอร์"
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียนหน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
วาดภาพโรงเรียนของฉันด้วยสีเมจิ สีไม้ แมกซ์: "ตอนเช้าๆเด็กๆจะมาเข้าแถวตรงหน้าเสาธงชาติ"
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียนหน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
วาดภาพโรงเรียนของฉันด้วยสีน้ำและพู่กัน มีโม่: "โรงเรียนมีหน้าต่างเป็นกระจกตรงห้องครูตุ่ม"
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียนหน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
วาดภาพโรงเรียนของฉันด้วยสีไม้ ปอนด์: "โรงเรียนมีสนามหญ้าสีเขียว"
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียนหน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
วาดภาพโรงเรียนของฉันด้วยสีไม้ สีเมจิก วันใหม่: "โรงเรียนห้องอ.3/1 อยู่ชั้น2ต้องขึ้นบันได"
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียนหน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
วาดภาพโรงเรียนของฉันด้วยสีน้ำและพู่กัน พู: "โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ในตอนเช้ามีท้องฟ้าสวย"
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียนหน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
วาดภาพโรงเรียนของฉันด้วยสีไม้ นารา: "โรงเรียนถ้าเป็นตอนกลางคืนเราจะมองเห็น ดวงจันทร์"
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียนหน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
ติดปะการเดินทางจากบ้านมาโรงเรียน ภณ: "เราต้องนั่งรถจากบ้านมาโรงเรียนแต่เช้า"
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียนหน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
วาดภาพการเดินทางจากบ้านมาโรงเรียนด้วยสีเมจิก ตาละ: "เด็กๆดีใจที่ได้มาโรงเรียน"
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียนหน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
ประดิษฐ์ของเล่นในสนามด้วยวัสดุ ผักกาด: "ชิงช้าที่สนามใหญ่มีสายเป็นโซ่เหล็ก"
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียนหน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
ปั้นดินน้ำมันของเล่นในสนาม ปังปอนด์: "ชิงช้าตรงสนามหญ้าเป็นอันใหม่"
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียนหน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
ประดิษฐ์โรงเรียนของฉันด้วยวัสดุต่างๆ ซี: "โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่มีสองชั้น ต้องขึ้นบันไดไปห้องเรียนเรา"
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียนหน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
ประดิษฐ์ตุ๊กตาของเล่นในห้องเรียนด้วยวัสดุต่างๆ ปาล์ม: "ของเล่นในห้องเรียนเรามีพี่หมีตรงมุมหนังสือ"