กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3
เด็กๆสำรวจป้ายนิเทศพระราชกรณียกิจของพระราชินีโดยมีคุณครูช่วยอธิบายให้ข้อมูลกับเด็กๆ
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3
เด็กๆกำลังแสดงความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ ของพระราชินี
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3
เด็กๆแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณแม่ที่ไปสืบค้นมาจากบ้าน
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3
เด็กๆได้นำภาพคุณแม่ของตนมาให้เพื่อนๆดู แล้วเล่าให้เพื่อนฟังเกี่ยวกับคุณแม่ทำอะไรให้กับเราบ้าง
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3
เด็กๆได้สำรวจธงประจำพระองค์ในหลวงและพระราชินีและธงชาติไทย สังเกตและสามารถบอกลักษณะ ขนาด ความเหมือนกัน-ต่างกันได้
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3
หลังจากสำรวจต้นมะลิ เด็กๆสนใจวาดต้นมะลิโดยดูจากของจริง
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3
เด็กๆสืบค้นเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระราชินี
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3
เรียนรู้ว่าสัตว์ก็มีแม่เช่นเดียวกัน เด็กๆวาดภาพและเล่นเกมจับคู่แม่สัตว์กับลูกสัตว์และเรียงลำดับการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต คน พืช สัตว์
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3
เด็กๆได้วาดภาพคุณแม่และเขียนคำบรรยายใต้ภาพเกี่ยวกับคุณแม่ของตน
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เด็กๆได้ทำท่าทางประกอบเพลงเจ็ดโมงเช้า โดยให้เด็กจับคู่กันสมมติเป็นคุณแม่คุณพ่อ
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เด็กๆได้ทำท่าทางประกอบเพลงเกี่ยวกับคุณแม่กันอย่างสนุกสนาน
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3
เด็กๆได้ออกแบบบัตรอวยพรและประดิษฐ์ตกแต่งด้วยวัสดุต่างๆเพื่อส่งเป็นที่ระลึกให้กับคุณแม่ของตน
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3
เด็กๆได้ออกแบบบัตรอวยพรและประดิษฐ์ของที่ระลึกให้คุณแม่ของตน
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3
เด็กๆประดิษฐ์ของขวัญเพื่อเป็นที่ระลึกให้กับคุณแม่
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3
เด็กๆประดิษฐ์ของขวัญเพื่อเป็นที่ระลึกให้กับคุณแม่
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3
เด็กๆกำลังพิมพ์คำถวายพระพรพระราชินีทางe-mail
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3
ปังปอนด์วาดภาพทำบัตรอวยพรในโปรแกรม Paint แล้วส่งไปให้คุณแม่ทางe-mail
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ กิจกรรมวันแม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3
เด็กๆได้คิดคำอวยพรถวายพระพรและเขียนลงในไปรษณีย์ถวายพระพรและนำส่งให้กับบุรุษไปรษณีย์ที่มาส่งจดหมายที่โรงเรียน