ผลงานของนักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล/ 2 “หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน”
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล/ 2 “หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” 
 ปี2554
จีน หยดสีบนกระดาษทิชชู่
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล/ 2 “หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” 
 ปี2554
ธรรม ธรรม กลิ้งสีด้วยลูกกอล์ฟ
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล/ 2 “หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” 
 ปี2554
อิ๊งค์ พิมพ์ภาพสีน้ำโดยใช้อุปกรณ์ในห้อง
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล/ 2 “หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” 
 ปี2554
เอย พิมพ์ภาพสีน้ำโดยใช้อุปกรณ์ในห้อง
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล/ 2 “หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” 
 ปี2554
ปริญนี่ วาดภาพตามจินตนาการด้วยสีเทียน
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล/ 2 “หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” 
 ปี2554
วาดภาพตามจินตนาการด้วยสีเทียน ณฟ้า "ดอกไม้"
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล/ 2 “หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” 
 ปี2554
วาดภาพตามจินตนาการด้วยสีเทียน นับคลื่น "กังหันที่สนาม"
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล/ 2 “หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” 
 ปี2554
ยูริ ประดิษฐ์กุ๊กไก่จากจานกระดาษ
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล/ 2
ฟ้า ประดิษฐ์กุ๊กไก่จากจานกระดาษ
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล/ 2
จีโน่ ประดิษฐ์กุ๊กไก่จากจานกระดาษ
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล/ 2
เยลลี่ ประดิษฐ์กุ๊กไก่จากจานกระดาษ
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล/ 2
จิงเกิ้ล ประดิษฐ์หมวกสัญลักษณ์อนุบาลกุ๊กไก่
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล/ 2
พราว ประดิษฐ์หมวกสัญลักษณ์อนุบาลกุ๊กไก่
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล/ 2
พิณทิพ ประดิษฐ์หมวกสัญลักษณ์อนุบาลกุ๊กไก่
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล/ 2
ไบร์ท ประดิษฐ์หมวกสัญลักษณ์อนุบาลกุ๊กไก่
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล/ 2
อูโน่ ประดิษฐ์หมวกสัญลักษณ์อนุบาลกุ๊กไก่
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล/ 2
เป๊ปเปอร์ ประดิษฐ์กังหังลม
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล/ 2
ภูมิ ประดิษฐ์กังหันลม