ผลงานของนักเรียนหน่วยผักและผลไม้ ชั้นเตรียมอนุบาล/2
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียนหน่วยผักและผลไม้ ชั้นเตรียมอนุบาล/2
วาดภาพตามจินตนาการด้วยสีเทียน ปริญนี่ "แตงโมสีเขียว"
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียนหน่วยผักและผลไม้ ชั้นเตรียมอนุบาล/2
วาดภาพตามจินตนาการด้วยพู่กัน อูโน่ "แตงโม"
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียนหน่วยผักและผลไม้ ชั้นเตรียมอนุบาล/2
วาดภาพผัก/ผลไม้ด้วยสีเทียนโดยดูจากของจริง เอย "แอปเปิ้ล"
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียนหน่วยผักและผลไม้ ชั้นเตรียมอนุบาล/2
วาดภาพผัก/ผลไม้ด้วยสีเทียนโดยดูจากของจริง จีน "กล้วยกับแครอท"
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียนหน่วยผักและผลไม้ ชั้นเตรียมอนุบาล/2
พิมพ์ภาพสีน้ำจากผักและผลไม้ นับคลื่น "ดาว"
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียนหน่วยผักและผลไม้ ชั้นเตรียมอนุบาล/2
พิมพ์ภาพสีน้ำจากผักและผลไม้ ธรรมธรรม "แอปเปิ้ล"
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียนหน่วยผักและผลไม้ ชั้นเตรียมอนุบาล/2
ฝนสีใบไม้แล้ววาดภาพต่อเติม ณฟ้า "ลูกโป่ง" ้
โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่ ผลงานของนักเรียนหน่วยผักและผลไม้ ชั้นเตรียมอนุบาล/2
ฝนสีใบไม้แล้ววาดภาพต่อเติม ยูริ "กระต่าย"
ผลงานของนักเรียนหน่วยผักและผลไม้ ชั้นเตรียมอนุบาล/2
วาดภาพตามจินตนาการด้วยรากของผัก พราวด์ "เป็ด นก"
ผลงานของนักเรียนหน่วยผักและผลไม้ ชั้นเตรียมอนุบาล/2
วาดภาพตามจินตนาการด้วยรากของผัก พิณทิพ "สตรอเบอร์รี่"
ผลงานของนักเรียนหน่วยผักและผลไม้ ชั้นเตรียมอนุบาล/2
ฟ้า วาดภาพตามจินตนาการด้วยสีจากผักและผลไม้
ผลงานของนักเรียนหน่วยผักและผลไม้ ชั้นเตรียมอนุบาล/2
วาดภาพผัก/ผลไม้โดยดูจากของจริงด้วยพู่กัน ไบร์ท "มะเขือยาว"
ผลงานของนักเรียนหน่วยผักและผลไม้ ชั้นเตรียมอนุบาล/2
พิมพ์ภาพจากผัก เยลลี่ "ไอศกรีม"
ผลงานของนักเรียนหน่วยผักและผลไม้ ชั้นเตรียมอนุบาล/2
กลิ้งสีน้ำด้วยผักและผลไม้ หยก "ดาว"
ผลงานของนักเรียนหน่วยผักและผลไม้ ชั้นเตรียมอนุบาล/2
กลิ้งสีน้ำด้วยผักและผลไม้ จิงเกิ้ล "ดอกไม้"
ผลงานของนักเรียนหน่วยผักและผลไม้ ชั้นเตรียมอนุบาล/2
วาดภาพผัก/ผลไม้โดยดูจากของจริงด้วยสีเทียน เป๊ปเปอร์ "ส้ม"
ผลงานของนักเรียนหน่วยผักและผลไม้ ชั้นเตรียมอนุบาล/2
วิ ติดปะกระดาษสีเป็นรูปทรงต่างๆบนภาพผัก/ผลไม้
ผลงานของนักเรียนหน่วยผักและผลไม้ ชั้นเตรียมอนุบาล/2
อิ๊งค์ ประดิษฐ์แตงโมจากจานกระดาษ
ผลงานของนักเรียนหน่วยผักและผลไม้ ชั้นเตรียมอนุบาล/2
จีโน่ ประดิษฐ์แตงโมจากจานกระดาษ
ผลงานของนักเรียนหน่วยผักและผลไม้ ชั้นเตรียมอนุบาล/2
ภูมิ ประดิษฐ์มงกุฏรูปผลไม้