กิจกรรมออกแบบและประดิษฐ์จากเศษวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
กิจกรรมออกแบบและประดิษฐ์จากเศษวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
เด็กๆออกแบบก่อนไปประดิษฐ์เศษวัสดุตามใจชอบ
กิจกรรมออกแบบและประดิษฐ์จากเศษวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
โมกเลือกออกแบบให้กับเพื่อนๆในการประดิษฐ์งานกลุ่ม
กิจกรรมออกแบบและประดิษฐ์จากเศษวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
เพื่อนๆร่วมกันประดิษฐ์หุ่นตัวใหญ่ในงานกลุ่ม
กิจกรรมออกแบบและประดิษฐ์จากเศษวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
ผลงานการประดิษฐ์หุ่นยนต์ตัวใหญ่ของงานกลุ่ม
กิจกรรมออกแบบและประดิษฐ์จากเศษวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
กิ๊ฟท์ประดิษฐ์หุ่นยนต์บังคับด้วยเศษวัสดุต่างๆ
กิจกรรมออกแบบและประดิษฐ์จากเศษวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
ผลงานการประดิษฐ์หุ่นยนต์บังคับด้วยเศษวัสดุต่างๆของกิ๊ฟท์
กิจกรรมออกแบบและประดิษฐ์จากเศษวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
เขนประดิษฐ์ไดโนเสาร์ด้วยเศษวัสดุต่างๆ
กิจกรรมออกแบบและประดิษฐ์จากเศษวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
ผลงานการประดิษฐ์ไดโนเสาร์ด้วยเศษวัสดุต่างๆของเขน
กิจกรรมออกแบบและประดิษฐ์จากเศษวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
ไอซ์ประดิษฐ์ดอกไม้ด้วยเศษวัสดุแผงใส่ไข่
กิจกรรมออกแบบและประดิษฐ์จากเศษวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
ผลงานการออกแบบดอกไม้ด้วยเศษวัสดุแผงใส่ไข่ของไอซ์
กิจกรรมออกแบบและประดิษฐ์จากเศษวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
ณีมเฟียร์กำลังประดิษฐ์โคมไฟด้วยวัสดุไม้ไอติม
กิจกรรมออกแบบและประดิษฐ์จากเศษวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
ผลงานการประดิษฐ์ประดิษฐ์โคมไฟด้วยวัสดุไม้ไอติมของณีมเฟียร์
กิจกรรมออกแบบและประดิษฐ์จากเศษวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
ฟานกำลังประดิษฐ์รถมอเตอร์ไซด์จากเศษวัสดุ
กิจกรรมออกแบบและประดิษฐ์จากเศษวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
ผลงานการประดิษฐ์รถมอเตอร์ไซด์จากเศษวัสดุของฟาน
กิจกรรมออกแบบและประดิษฐ์จากเศษวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
นินจากำลัประดิษฐ์รถมถยนต์จากเศษวัสดุ
กิจกรรมออกแบบและประดิษฐ์จากเศษวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
ผลงานการประดิษฐ์รถยนต์จากเศษวัสดุของนินจา
กิจกรรมออกแบบและประดิษฐ์จากเศษวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
ธามมี่และนินจากำลังอธิบายถึงผลงานในการออกแบบและประดิษฐ์ให้เพื่อนๆฟัง
กิจกรรมออกแบบและประดิษฐ์จากเศษวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
เด็กๆร่วมชมผลงานการออกแบบและประดิษฐ์ของห้องต่างๆตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 2-3
กิจกรรมออกแบบและประดิษฐ์จากเศษวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
เด็กๆ ได้ชมผลงานของน้องอนุบาลปีที่ 2 สำรวจ สัมผัส เลือกใช้วัสดุอะไรบ้างมาร่วมประดิษฐ์
กิจกรรมออกแบบและประดิษฐ์จากเศษวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
เด็กได้ถ่ายภาพกับผลงานของตนเองกับเพื่อนๆ
กิจกรรมออกแบบและประดิษฐ์จากเศษวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
เด็กๆได้ดูและชื่นชมผลงานของเพื่อนๆและของน้องๆชั้นอ. 2 สังเกตความแตกต่างความหลากหลายของผลงาน
กิจกรรมออกแบบและประดิษฐ์จากเศษวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
เด็กได้ถ่ายภาพกับผลงานของตนเองกับเพื่อนๆ
กิจกรรมออกแบบและประดิษฐ์จากเศษวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
บางคนสนใจในผลงานของเพื่อนๆและได้สังเกตอย่างใกล้ชิด
กิจกรรมออกแบบและประดิษฐ์จากเศษวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
ร่วมถ่ายรูปกับผลงานตนเองอย่างภาคภูมิใจ
กิจกรรมออกแบบและประดิษฐ์จากเศษวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
ร่วมถ่ายรูปกับผลงานตนเองอย่างภาคภูมิใจ
กิจกรรมออกแบบและประดิษฐ์จากเศษวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
หลังชมนิทรรศและชื่นชมผลงานของเพื่อนๆเสร็จสิ้น ได้ถ่ายรูปร่วมกัน
กิจกรรมออกแบบและประดิษฐ์จากเศษวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
เด็กๆร่วมถ่ายภาพหลังจากชมนิทรรศการและนำผลงานของตนมาร่วมถ่ายภาพด้วย


โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
3810 ถนนพระราม 4 , แขวงคลองตัน เขตคลองเตย, กรุงเทพ, 10110 โทรศัพท์: +66 (0) 2 249-0081-3 / แฟกซ์: +66 (0) 2 249-4001
Kukai Kindergarten
3810 Rama 4 Road, Klongton, Klongtoei, Bangkok, 10110, Thailand Tel.: +66 (0) 2 249-0081-3 / Fax: +66 (0) 2 249-4001