โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

ผลงานเด็กหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558

ผลงานเด็กหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558
ผลงานการติดปะรูปทรงวาดภาพต่อเติม เรย์ : คุณพ่อ คุณแม่มีนก มีหญ้า
ผลงานเด็กหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558
ผลงานการติดปะรูปทรงวาดภาพต่อเติม โป้งแปะ : ม้าลายมันมีหาง มีหู
ผลงานเด็กหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558
ผลงานการวาดภาพสีไม้ตามจินตนาการ นริดา: วาดปลาอยู่ในน้ำ
ผลงานเด็กหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558
ผลงานการวาดภาพสีไม้ตามจินตนาการ มินนี่: เห็นใยแมงมุมที่บ้านตอนฝนตก

ผลงานเด็กหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558
ผลงานการวาดภาพสีน้ำตามจินตนาการ นาน่า : พระจันทร์สีเขียว สีแดง และยิ้ม
ผลงานเด็กหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558
ผลงานการวาดภาพสีน้ำตามจินตนาการ เปี่ยม : บ้านมีคุณพ่อคุณแม่และเปี่ยม
ผลงานเด็กหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558
ผลงานการวาดภาพสีน้ำตามจินตนาการ ข้าวโอ๊ต : งูอยู่ในกรง
ผลงานเด็กหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558
ผลงานการวาดภาพสีน้ำตามจินตนาการ นิสา : สวนดอกไม้

ผลงานเด็กหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558
ผลงานการติดปะรูปทรงวาดภาพต่อเติม มิค : มีเรืออยู่ในน้ำ
ผลงานเด็กหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558
เล่นเกม FEEL&MATCH
ผลงานเด็กหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558
ผลงานการวาดภาพสีน้ำตามจินตนาการ เพ่ย เพ่ย : กรงเสือ สุนัข
ผลงานเด็กหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558
ผลงานการติดปะรูปทรงวงกลมวาดภาพต่อเติม ไรเดอร์ : กบในสระน้ำเล็ก

ผลงานเด็กหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558
ผลงานการติดปะรูปทรงวงกลมวาดภาพต่อเติม ปัถย์ : ลำไส้ในท้องปัถย์
ผลงานเด็กหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558
ผลงานการหยดสีลงบนกระดาษทิชชู เซ็น : บ้านของเซ็นหลายสี
ผลงานเด็กหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558
ผลงานการวาดภาพสีเทียนตามจินตนาการ ท้องฟ้า : เต่ากำลังหลับอยู่ในบ้าน
ผลงานเด็กหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558
ผลงานการวาดภาพสีเทียนตามจินตนาการ แคปซูล : คนกำลังเก็บดอกไม้

ผลงานเด็กหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558
ผลงานการวาดภาพสีน้ำด้วยนิ้วมือ กลม กลม : บ้านของกลม กลม
ผลงานเด็กหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558
ผลงานการวาดภาพสีน้ำด้วยนิ้วมือ เนวี่ : บ้านของเนวี่
ผลงานเด็กหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558
-ผลงานการวาดภาพด้วยสีเทียนตามจินตนาการ ลิน : คุณพ่อ คุณแม่ไปทำงาน
ผลงานเด็กหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558
ผลงานการวาดภาพด้วยสีเทียนตามจินตนาการ โบอิ้ง : วาดรูปแมงกะพรุน

ผลงานเด็กหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558
ผลงานการติดปะรูปทรงสี่เหลี่ยมวาดภาพต่อเติม ฮานะ : ปลาหมึกว่ายน้ำ
ผลงานเด็กหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558
ผลงานการติดปะรูปทรงสี่เหลี่ยมวาดภาพต่อเติม ปารีส : เครื่องบิน
ผลงานเด็กหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558
ผลงานการพิมพ์ภาพด้วยกระดาษขยุ้ม มิซึ : สนามหญ้า
ผลงานเด็กหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558
ผลงานการพิมพ์ภาพด้วยกระดาษขยุ้ม โด้วเหมี่ยว : คุณพ่อกับคุณแม่

ผลงานเด็กหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558
ผลงานการวาดภาพด้วยสีเทียนเกี่ยวกับโรงเรียน ณสิริ : สนามเด็กเล่นสนามใหญ่มีชิงช้า
ผลงานเด็กหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558
ผลงานการวาดภาพด้วยสีเทียนเกี่ยวกับโรงเรียน มะพร้าว : ทรายอยู่ที่สนามเด็กเล่น
ผลงานเด็กหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558
ผลงานการวาดภาพด้วยสีเทียนเกี่ยวกับโรงเรียน ช้างเบิ้ม : ชิงช้าอยู่ที่สนามเด็กเล่นมีคุณครูกับเด็ก

BACK TO TOP