โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

ผลงานเด็กหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558

ผลงานเด็กหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558
ผลงานการประดิษฐ์ไก่จำลองตามจินตนาการของตนเอง
ผลงานเด็กหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558
ผลงานการประดิษฐ์หุ่นมือรูปสัญลักษณ์ของตนเอง
ผลงานเด็กหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558
ผลงานการประดิษฐ์หุ่นมือรูปสัญลักษณ์ของตนเอง
ผลงานเด็กหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558
ผผลงานการประดิษฐ์หุ่นมือรูปสัญลักษณ์ของตนเอง

ผลงานเด็กหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558
ผลงานการต่อพลาสติกสร้างสรรค์เพื่อจำลองสถานที่ที่อยู่ใกล้โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ วิน : โลตัส
ผลงานเด็กหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558
ผลงานการประดิษฐ์เศษวัสดุเพื่อจำลองสถานที่ที่อยู่ใกล้โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ซัมเมอร์ : โรงพยาบาลเทพธารินทร์
ผลงานเด็กหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558
ผลงานการประดิษฐ์เศษวัสดุเพื่อจำลองสถานที่ที่อยู่ใกล้โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ข้าวป้อง : เซเว่น
ผลงานเด็กหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558
ผลงานการวาดภาพตามใจชอบ เหมียวเพลิน : เหมียวเพลินเล่นบ้านอยู่ที่สนาม

ผลงานเด็กหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558
ผลงานการวาดภาพตามใจชอบ ไม้ : โรงเรียนมีมอเตอร์ไซด์ บ้าน สไลเดอร์อยู่ที่สนาม
ผลงานเด็กหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558
ผลงานการสร้างภาพด้วยรูปทรงต่างๆ ปราย : แมวกำลังกินอาหาร
ผลงานเด็กหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558
ผลงานการสร้างภาพด้วยรูปทรงต่างๆ ปัน : รถไฟยาวๆ
ผลงานเด็กหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558
ผลงานการสร้างภาพด้วยรูปทรงต่างๆ ปุณ : พี่ปริ๊นเซสกำลังเล่นของเล่นอยู่

ผลงานเด็กหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558
ผลงานการวาดภาพโรงเรียนของฉันตามจินตนาการ โอโซน : ในโรงเรียนมีชิงช้า สไลเดอร์ และมีเพื่อนๆ
ผลงานเด็กหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558
ผลงานการวาดภาพด้วยสำลีพันก้าน บุญ : วงกลม
ผลงานเด็กหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558
ผลงานการวาดภาพตามใจชอบ โอโซน : มัลดินี่เล่นจักรยานกับเพื่อนที่โรงเรียน
ผลงานเด็กหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558
ผลงานการติดปะรูปทรงเรขาคณิตแล้ววาดภาพต่อเติม นะโม : ของเล่น

ผลงานเด็กหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558
ผลงานการติดปะรูปทรงเรขาคณิตแล้ววาดภาพต่อเติม ดอล์ฟ : หนอนเดิน
ผลงานเด็กหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558
ผลงานการติดปะรูปทรงเรขาคณิตแล้ววาดภาพต่อเติม น้ำใจ : หนอนเดินไปหาอาหารที่ดอกไม้
ผลงานเด็กหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558
-ผลงานการรีดสี ผิงผิง : มีดาวอยู่บนท้องฟ้า
ผลงานเด็กหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558
ผลงานการรีดสี ผิงผิง : หมูป่านอนอยู่ใต้ต้นไม้

ผลงานเด็กหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558
ผลงานการรีดสี จิง : ปลาสีแดงสีเขียว

BACK TO TOP