โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
เด็กๆไปสำรวจสัญลักษณ์ของโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ว่ามีอยู่ที่ใดบ้าง
หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
เด็กๆไปสำรวจบุคคลต่างๆในโรงเรียน
หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
สนใจการใช้อุปกรณ์ในการทำความสะอาดห้องเรียน
หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
เด็กๆกำลังสนใจซักถามครูเกษมระหว่างเดินสำรวจบริเวณโรงเรียนว่านอกจากห้องเรียนของเรามีสถานที่ใดอีกบ้างและมีใครทำงานในโรงเรียน อาชีพหรือหน้าที่อะไร

หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ในช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เด็กๆจับคู่กับเพื่อน 2 คนทำท่าทางประกอบเพลงสวัสดี
หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ช่วยกันทำกราฟเปรียบเทียบอย่างง่ายๆ เพื่อแสดงให้เห็นจำนวนพยัญชนะต้นชื่อเล่นของเด็กๆ
หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
แยกประเภทของเล่นต่างๆในห้องเรียนตามเกณฑ์ที่เด็กๆช่วยกันกำหนดไว้
หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ติดป้ายชื่อของตนเองในตอนเช้าเมื่อมาถึงโรงเรียน

หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
สำรวจสัญลักษณ์ของตนเองที่ถุงผ้าและไม้แขวนถุง
หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
เล่นเกม FEEL&MATCH
หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ออกกำลังกายตอนเช้าหลังเข้าแถวเคารพธงชาติ
หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
สนุกกับการเคลื่อนไหวตามจินตนาการตามจังหวะช้า-เร็ว

หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ในช่วงกิจกรรมเสรี เด็กๆกำลังประดิษฐ์เศษวัสดุเพื่อจำลองสถานที่ที่อยู่ใกล้โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
เล่นทำอาหารกับเพื่อนๆในมุมบ้าน
หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
เล่นบทบาทสมมติที่มุมบ้าน
หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ในช่วงกิจกรรมศิลปะเด็กกำลังติดปะรูปทรงวงกลมแบบขนาดต่างๆแล้ววาดภาพต่อเติมตามจินตนาการ

หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
สนุกกับการเล่นพลาสติกสร้างสรรค์
หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
สนุกกับการเล่นเป็ดหมุนในช่วงกิจกรรมกลางแจ้ง
หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
-สนุกกับการเล่นทรายในกระบะ
หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
แปรงฟันหลังจากรับประทานอาหารกลางวัน

หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ช่วยเหลือตนเองในการถอดเสื้อผ้าก่อนไปอาบน้ำ

BACK TO TOP