โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 เพลิดเพลินกับการฟังดนตรีไทย
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 สนใจรำไทยกันอย่างสนุกสนาน
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 สนุกกับการทดลองเล่นเครื่องดนตรีไทย
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 เล่นภาพตัดต่อเครื่องดนตรีไทยด้วยความสนใจ

กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 สนใจเยี่ยมชมฐานเครื่องจักรสาน
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 สนใจของเล่นของเด็กไทยในสมัยโบราณ
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 สนุกกับการเล่นขี่ม้าก้านกล้วย
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 สนุกกับการเล่นว่าว

กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 สนใจเล่นปืนก้านกล้วย ซึ่งเป็นของเล่นเด็กไทยในสมัยก่อน
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 สนใจผ้าไทยแบบต่างๆ
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 สนใจฟังคำอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของผลไม้ไทย
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 สนใจสังเกตเปรียบเทียบลักษณะของผักชนิดต่างๆ

กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 ให้ความสนใจการแกะสลักผัก–ผลไม้ของไทย
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ ให้ความสนใจกับอาหารไทย
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 ทดลองตำส้มตำที่ฐานอาหารไทย
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 สนใจกับฐานขนมไทยและชิมรสชาติ

กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 ระหว่างเยี่ยมชมฐานขนมไทย เด็กให้ความสนใจดูการทำขนมบัวลอย
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 สนใจทดลองทำไอติมโบราณกับเพื่อน

BACK TO TOP