โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

ผลงานเด็กหน่วย ฉันเป็นคนไทย ชั้น อนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558

ผลงานเด็กหน่วย ฉันเป็นคนไทย  ชั้น อนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการฝนเหรียญด้วยสีเทียน โบอิ้ง : เหรียญ 5 บาท เหรียญ 1 บาท
ผลงานเด็กหน่วย ฉันเป็นคนไทย  ชั้น อนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการฝนเหรียญด้วยสีเทียน ปัถย์ : เหรียญ 5 บาท เหรียญ 1 บาท
ผลงานเด็กหน่วย ฉันเป็นคนไทย  ชั้น อนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการฝนเหรียญด้วยสีเทียน มิค : เหรียญ 2 บาท เหรียญ 1 บาท เหรียญ 10 บาท เหรียญ 5 บาท
ผลงานเด็กหน่วย ฉันเป็นคนไทย  ชั้น อนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพธนบัตรโดยดูจากของจริง ช้างเบิ้ม : ช้างเบิ้มวาดแบงค์สีเขียวมีเลข 2 กับ 0 มีรูป ในหลวง

ผลงานเด็กหน่วย ฉันเป็นคนไทย  ชั้น อนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพธนบัตรโดยดูจากของจริง เปี่ยม : แบงค์สีม่วง มีเลข 5 กับเลข 00 แล้วก็มีในหลวง เป็นแบงค์ 500
ผลงานเด็กหน่วย ฉันเป็นคนไทย  ชั้น อนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพธนบัตรโดยดูจากของจริง ไรเดอร์ : แบงค์สีแดง มีเลข 1 กับ 00
ผลงานเด็กหน่วย ฉันเป็นคนไทย  ชั้น อนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพสีน้ำด้วยพู่กันเล็ก มิซึ : คุณแม่กางร่มมีฝนตก
ผลงานเด็กหน่วย ฉันเป็นคนไทย  ชั้น อนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพสีน้ำด้วยพู่กันเล็ก เพ่ย เพ่ย : เพ่ย เพ่ย เล่นกับเพื่อนที่สนาม

ผลงานเด็กหน่วย ฉันเป็นคนไทย  ชั้น อนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพสีน้ำด้วยพู่กันเล็ก นริดา : คุณแม่ของหนูผมยาวใส่แว่นตา
ผลงานเด็กหน่วย ฉันเป็นคนไทย  ชั้น อนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพสีน้ำด้วยพู่กันเล็ก ข้าวโอ๊ต : คุณตาอยู่ที่ชัยนาททำนาปลูกข้าว
ผลงานเด็กหน่วย ฉันเป็นคนไทย  ชั้น อนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการประดิษฐ์กระปุกออมสินจากเศษวัสดุของนาน่า
ผลงานเด็กหน่วย ฉันเป็นคนไทย  ชั้น อนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการประดิษฐ์กระปุกออมสินจากเศษวัสดุของปารีส

ผลงานเด็กหน่วย ฉันเป็นคนไทย  ชั้น อนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการประดิษฐ์กระปุกออมสินจากเศษวัสดุของท้องฟ้า
ผลงานเด็กหน่วย ฉันเป็นคนไทย  ชั้น อนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการประดิษฐ์กระปุกออมสินจากเศษวัสดุของณสิริ
ผลงานเด็กหน่วย ฉันเป็นคนไทย  ชั้น อนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการประดิษฐ์กระปุกออมสินจากเศษวัสดุของเนวี่
ผลงานเด็กหน่วย ฉันเป็นคนไทย  ชั้น อนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการประดิษฐ์กระปุกออมสินจากเศษวัสดุของมะพร้าว

ผลงานเด็กหน่วย ฉันเป็นคนไทย  ชั้น อนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพเครื่องดนตรีไทยโดยดูจากของจริง โป้งแปะ : ฉิ่งมี 2 อันไม่ได้ทำมาจากไม้ ขลุ่ยต้องเป่าจะมีเสียงทำมาจากไม้
ผลงานเด็กหน่วย ฉันเป็นคนไทย  ชั้น อนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพเครื่องดนตรีไทยโดยดูจากของจริง ฮานะ : กลองใช้มือตี ฉาบใหญ่กว่าฉิ่งใช้ตีเหมือนกัน ขลุ่ยใช้ปากเป่าแล้วจะมีเสียง ทำมาจากไม้
ผลงานเด็กหน่วย ฉันเป็นคนไทย  ชั้น อนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพเครื่องดนตรีไทยโดยดูจากของจริง กลม กลม : ฉาบมี 2 ข้าง ต้องตีจะมีเสียง กลองทำมาจกไม้ ผ้าสีแดง ขลุ่ยมันยาวๆมีรูใช้ปากเป่า
ผลงานเด็กหน่วย ฉันเป็นคนไทย  ชั้น อนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพเครื่องดนตรีไทยโดยดูจากของจริง เซ็น : ฉิ่งมี 2 อัน มีเชือกร้อยอยู่ต้องเอามาตีกันจะมีเสียง ขลุ่ยทำมาจากไม้มีรูเยอะเป่าแล้วจะมีเสียง

ผลงานเด็กหน่วย ฉันเป็นคนไทย  ชั้น อนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพเครื่องดนตรีไทยโดยดูจากของจริง นิสา : ขลุ่ยมีรูใช้ปากเป่าจะมีเสียงทำมาจากไม้ ฉิ่งมี 2 อัน ตีกันจะมีเสียง กลองยาวจะมีเสียง 2 อัน
ผลงานเด็กหน่วย ฉันเป็นคนไทย  ชั้น อนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการว่าวจุฬาของเรย์
ผลงานเด็กหน่วย ฉันเป็นคนไทย  ชั้น อนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการทำว่าวงูของมินนี่
ผลงานเด็กหน่วย ฉันเป็นคนไทย  ชั้น อนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการทำว่าวจุฬาของโปรด

ผลงานเด็กหน่วย ฉันเป็นคนไทย  ชั้น อนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการติดปะเสื้อวาดภาพต่อเติม โต้วเหมี่ยว : คุณแม่ใส่ชุดไทยกระโปรงลายดอกไม้ไปทำงาน
ผลงานเด็กหน่วย ฉันเป็นคนไทย  ชั้น อนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการฝนสีผ้าไทย ลิน : ลายโจงกระเบนเป็นของไทย
ผลงานเด็กหน่วย ฉันเป็นคนไทย  ชั้น อนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการออกแบบลายผ้าขาวม้าของแคปซูล

BACK TO TOP