โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

ผลงานเด็กหน่วย ฉันเป็นคนไทย ชั้น อนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558

ผลงานเด็กหน่วย ฉันเป็นคนไทย  ชั้น อนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการประดิษฐ์ธงชาติไทยด้วยการติดปะเศษวัสดุต่างๆ เช่นกระดาษโปสเตอร์อ่อน กระดาษว่าว กระดาษสา ไหมพรม สำลี ฝาขวด ฯลฯ ให้มีสีเหมือนธงชาติไทย ตามใจชอบ
ผลงานเด็กหน่วย ฉันเป็นคนไทย  ชั้น อนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการประดิษฐ์ธงชาติไทยด้วยการติดปะเศษวัสดุต่างๆ เช่นกระดาษโปสเตอร์อ่อน กระดาษว่าว กระดาษสา ไหมพรม สำลี ฝาขวด ฯลฯ ให้มีสีเหมือนธงชาติไทย ตามใจชอบ
ผลงานเด็กหน่วย ฉันเป็นคนไทย  ชั้น อนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการประดิษฐ์ธงชาติไทยด้วยการติดปะเศษวัสดุต่างๆ เช่นกระดาษโปสเตอร์อ่อน กระดาษว่าว กระดาษสา ไหมพรม สำลี ฝาขวด ฯลฯ ให้มีสีเหมือนธงชาติไทย ตามใจชอบ
ผลงานเด็กหน่วย ฉันเป็นคนไทย  ชั้น อนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการปั้นผลไม้ไทยจากดินน้ำมัน ปัน: เงาะมีสีแดงมีขนด้วย

ผลงานเด็กหน่วย ฉันเป็นคนไทย  ชั้น อนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการปั้นผลไม้ไทยจากดินน้ำมัน วิน: ลำไย
ผลงานเด็กหน่วย ฉันเป็นคนไทย  ชั้น อนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการประดิษฐ์กระปุกออมสิน
ผลงานเด็กหน่วย ฉันเป็นคนไทย  ชั้น อนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการประดิษฐ์กระปุกออมสิน
ผลงานเด็กหน่วย ฉันเป็นคนไทย  ชั้น อนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการประดิษฐ์กระปุกออมสิน

ผลงานเด็กหน่วย ฉันเป็นคนไทย  ชั้น อนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการติดปะธงชาติไทยแล้ววาดภาพประกอบตามใจชอบ ปุณ : คนไทยกำลังร้องเพลงชาติไทย
ผลงานเด็กหน่วย ฉันเป็นคนไทย  ชั้น อนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการติดปะธงชาติไทยแล้ววาดภาพประกอบตามใจชอบ ชิฌา : หนูยืนดูธงชาติไทยอยู่มี 3 สี สีแดง สีขาว สีน้ำเงิน
ผลงานเด็กหน่วย ฉันเป็นคนไทย  ชั้น อนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการหยดสีลงบนกระดาษชำระเพื่อสังเกตการผสมสีและผลที่เกิดขึ้น มัลดินี่ : รถไฟ
ผลงานเด็กหน่วย ฉันเป็นคนไทย  ชั้น อนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการหยดสีลงบนกระดาษชำระเพื่อสังเกตการผสมสีและผลที่เกิดขึ้น โอโซน : ก้อนเมฆกำลังลอยอยู่บนฟ้า

ผลงานเด็กหน่วย ฉันเป็นคนไทย  ชั้น อนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพด้วยนิ้วมือ ข้าวป้อง: คนกำลังดูยีราฟกินใบไม้
ผลงานเด็กหน่วย ฉันเป็นคนไทย  ชั้น อนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพบนกระดาษทรายเพื่อเปรียบเทียบ การวาดภาพบนกระดาษที่มีพื้นผิวที่ต่างกัน นะโม: นะโมกำลังปลูกดอกไม้ที่บ้าน
ผลงานเด็กหน่วย ฉันเป็นคนไทย  ชั้น อนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพจากการสังเกตของจริง ไม้: ในแบงค์ห้าสิบ ยี่สิบ แบงค์ร้อย และเหรียญมีในหลวงด้วย
ผลงานเด็กหน่วย ฉันเป็นคนไทย  ชั้น อนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพจากการสังเกตของจริง จั๊ด: แบงค์ร้อยสีแดงยาวกว่าแบงค์ห้าสิบ

ผลงานเด็กหน่วย ฉันเป็นคนไทย  ชั้น อนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการฝนสีเหรียญต่างๆเช่นเหรียญบาท เหรียญห้าบาท เหรียญสิบบาท สังเกตผลที่เกิดขึ้น
ผลงานเด็กหน่วย ฉันเป็นคนไทย  ชั้น อนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการพิมพ์ภาพด้วยใยบวบแล้ววาดภาพต่อเติม บุญ : จิงโจ้เล่นของเล่น
ผลงานเด็กหน่วย ฉันเป็นคนไทย  ชั้น อนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการพิมพ์ภาพด้วยใยบวบแล้ววาดภาพต่อเติม น้ำใจ : น้ำใจกับน้องกำลังป้อนอาหารลูกสุนัขอยู่
ผลงานเด็กหน่วย ฉันเป็นคนไทย  ชั้น อนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการสร้างภาพด้วยเศษวัสดุต่างๆตามจินตนาการ ซัมเมอร์ : มีเรือหลายลำอยู่ในน้ำ

ผลงานเด็กหน่วย ฉันเป็นคนไทย  ชั้น อนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการสร้างภาพด้วยเศษวัสดุต่างๆตามจินตนาการ ปราย : สุนัขมองหาอาหารอยู่ในสนามหญ้า
ผลงานเด็กหน่วย ฉันเป็นคนไทย  ชั้น อนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการสร้างภาพด้วยเศษวัสดุต่างๆตามจินตนาการ ลิยานา : รถจะไปรับคนไปทำงาน
ผลงานเด็กหน่วย ฉันเป็นคนไทย  ชั้น อนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพด้วยกาวผสมสีตามจินตนาการ ดอล์ฟ : คนเดินไปเที่ยว

BACK TO TOP