โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

หน่วยฉันเป็นคนไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 เด็กๆกำลังเปรียบเทียบความเหมือน – ความต่างของธงชาติที่ทำจากกระดาษ ที่ทำจากผ้าและที่ทำจากพลาสติก
หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ ช่วยกันนำกระดาษแถบสีแดง สีขาว สีน้ำเงินมาต่อให้เป็นธงชาติ
หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 เด็กๆเคลื่อนไหวไปกับกระดาษและจับกลุ่มตามสีของธงชาติ
หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 ช่วงกิจกรรมกลางแจ้งเด็กๆสนใจที่จะลองเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสากันบ้าง

หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 เด็กๆกำลังดูว่าจังหวัดกรุงเทพมหานครอยู่ตรงไหนในแผนที่ประเทศไทย
หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 ให้ความสนใจกับการวัดระยะทางใกล้ – ไกล จากประเทศต่างๆมาประเทศไทย
หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 ชี้ชวนกันดูประเทศไทยบนลูกโลก
หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 ระหว่างร่วมกิจกรรมเสรี เด็กสนใจหยิบบัตรภาพธงชาติในประเทศอาเชียนมาเปรียบเทียบกับธงชาติจำลองว่าเหมือนกันหรือไม่

หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 เรียนรู้เกี่ยวกับผลไม้ที่ปลูกในประเทศไทยอย่างหลากหลาย
หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 เล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย
หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 เด็กๆแบ่งกลุ่มออกมาสำรวจขนมไทย
หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 สังเกต สัมผัสอุปกรณ์การละเล่นไทย

หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 สนใจและทดลองยิงปืนก้านกล้วยซึ่งเป็นการของเล่นเด็กไทยสมัยก่อน
หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 ในช่วงกิจกรรมกลางแจ้ง เด็กๆสนุกสนานกับการเล่นขี่ม้าก้านกล้วย
หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 ให้ความสนใจกับการเล่นรีรีข้าวสารในช่วงกิจกรรมเสรี
หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 สนใจทดลองทำให้เครื่องดนตรีไทยเกิดเสียงด้วยวิธีการต่างๆ

หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 ลองใส่ชุดไทยและผ้าไทยกันค่ะ/ครับ
หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 สนุกกับการทดลองนอนในเปลผ้าขาวม้า
หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 แบ่งกลุ่มสำรวจผ้าไทยและช่วยกันแต่งตัวให้เพื่อน
หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 สนใจสังเกตลักษณะของเหรียญและธนบัตรไทย สังเกตตัวเลข เปรียบเทียบขนาดว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 สำรวจและสังเกตเกี่ยวกับความเหมือน ความต่างของเหรียญ 10 บาท 5 บาท 2 บาท 1 บาท 50 สตางค์ 25 สตางค์
หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 ทดลองเล่นกลิ้งเหรียญลงทางลาดและสังเกตการกลิ้งของเหรียญ
หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 เล่นเกมหาเหรียญในกระบะทราย
หน่วยฉันเป็นคนไทย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 เรียนรู้เกี่ยวกับของเล่นและของใช้ของไทย

BACK TO TOP