โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

หน่วยคุณแม่ที่แสนดี ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หน่วยคุณแม่ที่แสนดี ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ
หน่วยคุณแม่ที่แสนดี ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 เรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัวของพระราชินี
หน่วยคุณแม่ที่แสนดี ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 อาสาออกมาเขียนวงกลมล้อมรอบวันที่ 12 สิงหาคมในปฏิทิน
หน่วยคุณแม่ที่แสนดี ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 สำรวจ สัมผัสลักษณะของต้น ใบและดอกมะลิ

หน่วยคุณแม่ที่แสนดี ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 สนใจวาดภาพต้นมะลิจากการสังเกตของจริง
หน่วยคุณแม่ที่แสนดี ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 สนใจสังเกตสำรวจลักษณะธงประจำพระองค์ของพระราชินี
หน่วยคุณแม่ที่แสนดี ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคุณแม่ของตนเองให้เพื่อนฟัง
หน่วยคุณแม่ที่แสนดี ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคุณแม่ของตนเองให้เพื่อนฟัง

หน่วยคุณแม่ที่แสนดี ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 วาดภาพสีน้ำคุณแม่ของฉัน
หน่วยคุณแม่ที่แสนดี ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 เด็กๆเล่นบทบาทสมมุติเป็นแม่กับลูก ในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
หน่วยคุณแม่ที่แสนดี ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 เด็กๆให้ความสนใจกับการทำบัตรอวยพรให้คุณแม่ของตนเอง
หน่วยคุณแม่ที่แสนดี ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 ประดิษฐ์บัตรอวยพรให้คุณแม่ด้วยความสนใจ

หน่วยคุณแม่ที่แสนดี ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 เด็กๆให้ความสนใจกับการทำของที่ระลึกให้คุณแม่ของตนเอง
หน่วยคุณแม่ที่แสนดี ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 ทำของที่ระลึกให้คุณแม่ ด้วยความตั้งใจและภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
หน่วยคุณแม่ที่แสนดี ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 ผลงานการประดิษฐ์บัตรอวยพรให้คุณแม่
หน่วยคุณแม่ที่แสนดี ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 ผลงานการประดิษฐ์ของที่ระลึกให้คุณแม่

BACK TO TOP