โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เดินจับมือกันเป็นคู่ก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เข้าแถวเตรียมตัวเดินชมพิพิธภัณฑ์
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ให้ความสนใจไข่ปิ้งและปลาทูปิ้ง
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สนุกกับการทดลองขับรถตุ๊กตุ๊ก

ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สนุกสนานกับการเล่นบทบาทสมมติในการเป็นคนขายส้มตำ
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เรียนรู้วิวัฒนาการจากลิงไปเป็นคน
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ให้ความสนใจกับเรือหลากหลายแบบ
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ ทดลองตีกลองมโหระทึก

ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สำรวจ สัมผัสและเรียนรู้เกี่ยวกับหินสำริด
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ให้ความสนใจดูอุปกรณ์ที่ใช้ในสมัยโบราณ
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สนุกกับการเป็นผู้ประกาศข่าว
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เรียนรู้เกี่ยวกับต้มยำกุ้งและข้าวผัดอเมริกัน

ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สนใจดูการจำลองขั้นตอนการทำนา
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ให้ความสนใจกับของเล่นที่ทำจากไม้
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เรียนรู้เกี่ยวกับหุ่นไล่กา และงอบของชาวนา
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เรียนรู้เกี่ยวกับตู้ไปรษณีย์ตู้แรกของประเทศไทย

ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สนใจสังเกตลักษณะของท่อน้ำประปาสมัยก่อน
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ร่วมถ่ายภาพหมู่นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 เป็นที่ระลึก
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ร่วมถ่ายภาพหมู่นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 เป็นที่ระลึก
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ร่วมถ่ายภาพหมู่นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 เป็นที่ระลึก

BACK TO TOP