โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

ผลงานของเด็กหน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558

ผลงานของเด็กหน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการปั้นดินน้ำมันตามจินตนาการ ข้าวป้อง : คนเล่นสเก็ตอยู่
ผลงานของเด็กหน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการติดปะส่วนประกอบของใบหน้าเช่น ตา ปาก บนจานกระดาษ แล้วเลือกติดปะเส้นผมแบบต่างๆตามจินตนาการ
ผลงานของเด็กหน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการติดปะส่วนประกอบของใบหน้าเช่น ตา ปาก บนจานกระดาษ แล้วเลือกติดปะเส้นผมแบบต่างๆตามจินตนาการ
ผลงานของเด็กหน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการประดิษฐ์คนจากกล่องกระดาษและเศษวัสดุต่างๆตามจินตนาการ

ผลงานของเด็กหน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการประดิษฐ์บ้านด้วยวัสดุต่างๆตามจินตนาการ ผิงผิง : บ้านเกษตรมีต้นไม้ปลูกอยู่บนหลังคา
ผลงานของเด็กหน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการประดิษฐ์บ้านด้วยวัสดุต่างๆตามจินตนาการ โอโซน : บ้านเรือ
ผลงานของเด็กหน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการประดิษฐ์บ้านด้วยวัสดุต่างๆตามจินตนาการ น้ำใจ : บ้านใบไม้
ผลงานของเด็กหน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพตนเองจากการดูกระจกแล้ววาด ปัน : ปันมีตา 2 ตา เอาไว้มอง มีจมูก มีปาก มีขา

ผลงานของเด็กหน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพตนเองจากการดูกระจกแล้ววาด ปราย: ปรายมีตา 2 ตา มีปาก มีจมูก มีหู 2 หู มีผมยาว
ผลงานของเด็กหน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการพิมพ์ภาพเท้าด้วยสีน้ำ นะโม : นะโมมีเท้า 2 เท้า
ผลงานของเด็กหน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพต่อเติมตามจินตนาการ หลิง : หลิงหลิงจะไปงานแต่งงานกับคุณพ่อ คุณแม่
ผลงานของเด็กหน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพต่อเติมตามจินตนาการ ซัมเมอร์ : ซัมเมอร์จะขึ้นเครื่องบินไปญี่ปุ่น

ผลงานของเด็กหน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพด้วยนิ้วมือแทนพู่กัน จั๊ด : คุณแม่ทานขนมปัง
ผลงานของเด็กหน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพด้วยพู่กันขนาดต่างๆ บุญ : คนเล่นของเล่น
ผลงานของเด็กหน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพด้วยพู่กันขนาดต่างๆ วิน : เสือและสิงโตนอนอยู่ในป่า
ผลงานของเด็กหน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพประกอบตามจินตนาการ น้ำใจ : หนูกับคุณพ่อคุณแม่ไปดูกอล์ฟ

ผลงานของเด็กหน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการติดปะรูปทรงเรขาคณิตแล้ววาดภาพต่อเติม เพรส : คนทานข้าว
ผลงานของเด็กหน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการติดปะรูปทรงเรขาคณิตแล้ววาดภาพต่อเติม ชิฌา : ชิฌากับคุณพ่อไปดูดอกไม้แสนสวย คุณแม่ไปทำงาน
ผลงานของเด็กหน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการติดปะรูปทรงเรขาคณิตแล้ววาดภาพต่อเติม ชิฌา : คุณพ่อ คุณแม่ไม้กำลังจะไปขึ้นรถไฟ
ผลงานของเด็กหน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการสร้างภาพด้วยฝาขวดน้ำตามจินตนาการ ปุณ : สิงโตกำลังเดินเล่นอยู่ในป่า

ผลงานของเด็กหน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการติดปะรูปทรงเรขาคณิตแล้ววาดภาพต่อเติม ชิฌา : คุณพ่อ คุณแม่ไม้กำลังจะไปขึ้นรถไฟ
ผลงานของเด็กหน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการสร้างภาพด้วยฝาขวดน้ำตามจินตนาการ ปุณ : สิงโตกำลังเดินเล่นอยู่ในป่า

BACK TO TOP