โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

หน่วยตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หน่วยตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สังเกตเปรียบเทียบกับเพื่อนว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
หน่วยตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ช่วยกันวาดโครงร่างของเพื่อนแล้วต่อเติมอวัยวะส่วนต่างๆ
หน่วยตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สนุกสนานกับการช่วยกันติดส่วนประกอบของใบหน้าเช่น ตา ปาก จมูก
หน่วยตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เล่มเกมภาพตัดต่อหน้าตาแบบต่างๆ

หน่วยตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วาดภาพตนเองโดยดูกระจกสังเกตส่วนประกอบของหน้าตนเองแล้ววาด
หน่วยตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆเคลื่อนไหวเป็นคนพิการตามความคิดของตนเองในช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
หน่วยตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สนใจสังเกต ลักษณะของขาเทียม สำหรับคนพิการทางขา
หน่วยตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สนุกกับการพิมพ์ภาพเท้า

หน่วยตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 แบ่งกลุ่มสำรวจโครงร่างและอวัยวะต่างๆภายในร่างกาย่
หน่วยตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ชี้ชวนกันจับสัมผัสผ้าเพื่อเปรียบเทียบความเหมือนความต่างของเนื้อผ้า ลายและสีของผ้า
หน่วยตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆนำเสื้อตัวโปรดมาเล่าแบ่งปันประสบการณ์กับเพื่อน
หน่วยตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สำรวจ จับสัมผัส และเปรียบเทียบอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเล่นกีฬาชนิดต่างๆ

หน่วยตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สนุกกับการเล่นอุปกรณ์กีฬาต่างๆที่ใช้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายในการเล่น่
หน่วยตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ต่อภาพตัดต่อส่วนประกอบของร่างกาย
หน่วยตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ฐานดมกลิ่นเด็กๆ ได้ดมกลิ่นและวางจับคู่สิ่งที่มีกลิ่นเดียวกัน
หน่วยตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สำรวจ สัมผัสฟางและร่วมพูดคุย

หน่วยตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆกำลังสนใจสำรวจบ้านจำลองว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร
หน่วยตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ช่วยกันสร้างจำลองบ้านด้วยไม้บล็อก
หน่วยตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเด็กๆจับกลุ่ม 4 คนแล้วทำเป็นคอนโดในความคิดของเด็กๆ่
หน่วยตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆออกมาแยกประเภทอารมณ์ต่างๆ

หน่วยตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนคนพิการ

BACK TO TOP