โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

ผลงานของเด็กหน่วย บุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558

ผลงานของเด็กหน่วย บุคคลรอบตัว  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการจำลองเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดตามจินตนาการ เหมียวเพลิน : ทำไม้กวาด
ผลงานของเด็กหน่วย บุคคลรอบตัว  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นเตรื่องมืออุปกรณ์ของอาชีพต่างๆ ไม้ : รถขนข้าว
ผลงานของเด็กหน่วย บุคคลรอบตัว  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นยานพาหนะอาชีพค่างๆ โอโซน: รถถังของทหารมีปืนเอาไว้ยิงคนร้าย
ผลงานของเด็กหน่วย บุคคลรอบตัว  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการประดิษฐ์แว่นตาตามใจชอบ

ผลงานของเด็กหน่วย บุคคลรอบตัว  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการประดิษฐ์แว่นตาตามใจชอบ
ผลงานของเด็กหน่วย บุคคลรอบตัว  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการสร้างภาพจากหลอดกาแฟแล้ววาดภาพประกอบตามจินตนาการ ลิยานา : คนว่ายน้ำอยู่ในทะเล
ผลงานของเด็กหน่วย บุคคลรอบตัว  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการสร้างภาพจากหลอดกาแฟแล้ววาดภาพประกอบตามจินตนาการ น้ำใจ : น้ำใจปลูกต้นไม้อยู่ในบ้าน
ผลงานของเด็กหน่วย บุคคลรอบตัว  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการรูดสีด้วยเชือก ชิฌา : ผีเสื้อกำลังบินไปเที่ยว

ผลงานของเด็กหน่วย บุคคลรอบตัว  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการรูดสีด้วยเชือก ปุณ : คนกำลังเดินเล่นที่สวนดอกไม้
ผลงานของเด็กหน่วย บุคคลรอบตัว  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพต่อเติมเส้นเชือกตามจินตนาการ นะโม: คนเดินอยู่ที่ถนนจะเดินกลับบ้าน
ผลงานของเด็กหน่วย บุคคลรอบตัว  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพต่อเติมเส้นเชือกตามจินตนาการ ดอล์ฟ: ดอล์ฟเดินดูต้นไม้ที่บ้าน
ผลงานของเด็กหน่วย บุคคลรอบตัว  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพต่อเติมเส้นเชือกตามจินตนาการ ซัมเมอร์: มีคุณพ่อคุณแม่เดินเที่ยวอยู่ที่เมืองไทย ลูกไม่มา แล้วก็มีคนอื่น

ผลงานของเด็กหน่วย บุคคลรอบตัว  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพสีแล้วทาทับด้วยสีทียน เพรส : กระต่ายกระโดดไปกินอาหาร
ผลงานของเด็กหน่วย บุคคลรอบตัว  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพสีแล้วทาทับด้วยสีทียน จั๊ด : มดถือใบไม้อยู่
ผลงานของเด็กหน่วย บุคคลรอบตัว  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการติดปะภาพอาชีพแล้ววาดต่อเติม เดนิม : คุณหมอกำลังตรวจคนไข้
ผลงานของเด็กหน่วย บุคคลรอบตัว  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการขดลวดกำมะหยี่แล้ววาดภาพต่อเติม หลิงหลิง : ดอกไม้อยู่ที่สวนสัตว์

ผลงานของเด็กหน่วย บุคคลรอบตัว  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการขดลวดกำมะหยี่แล้ววาดภาพต่อเติม ปัน : ดอกไม้อยู่ที่บ้านปัน
ผลงานของเด็กหน่วย บุคคลรอบตัว  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการขดลวดกำมะหยี่แล้ววาดภาพต่อเติม ปราย : คนยืนอยู่ที่บ้าน
ผลงานของเด็กหน่วย บุคคลรอบตัว  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการพิมพ์ภาพด้วยวัสดุพื้นผิวต่างๆ
ผลงานของเด็กหน่วย บุคคลรอบตัว  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการพิมพ์ภาพด้วยวัสดุพื้นผิวต่างๆ

ผลงานของเด็กหน่วย บุคคลรอบตัว  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการพิมพ์ภาพด้วยวัสดุพื้นผิวต่างๆ
ผลงานของเด็กหน่วย บุคคลรอบตัว  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการติดปะภาพอาชีพที่อยากเป็นและวาดต่อเติม ไนซ : อยากเป็นหมอ รักษาสัตว์
ผลงานของเด็กหน่วย บุคคลรอบตัว  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการพ่นสีอุปกรณ์เครื่องมืออาชีพต่างๆ

BACK TO TOP