โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

หน่วยบุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หน่วยบุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ร.ต.ท.ภคพล คำศรี และ ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญเสริม ตำรวจ สน.ท่าเรือ มาเป็นวิทยากรรับเชิญพูดคุยกับเด็กๆถึงอาชีพตำรวจว่ามีหน้าที่อะไร มีเครื่องแบบและอุปกรณ์ในการทำงาน อย่างไร
หน่วยบุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 คุณศรีพิณ หุ่นสาระ (ต่าย) เจ้าหน้าที่ทั่วไป (กวาดถนน) ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตคลองเตย มาให้ความรู้กับเด็กๆถึงอาชีพเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดว่าทำอะไรบ้าง แต่งกายอย่างไร มีอุปกรณ์อะไรใช้ในการทำงานบ้าง
หน่วยบุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆออกไปสำรวจ สังเกต สอบถามบุคคลต่างๆที่เด็กๆพบเจอในโรงเรียนว่ามีใครช่วยเหลือเราบ้าง
หน่วยบุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เล่นบทบาทสมมติการตรวจคนไข้ของคุณหมอ พยาบาล

หน่วยบุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สำรวจความเหมือน – ความต่างของแว่นตาแบบต่างๆ
หน่วยบุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 หลังจากสำรวจรองเท้าของตนเองเด็กๆได้เล่มเกมจับคู่รองเท้าของตนเอง
หน่วยบุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบทำรองเท้า
หน่วยบุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สำรวจถังขยะและเรียนรู้การแยกขยะก่อนทิ้ง

หน่วยบุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ทดลองนำน้ำยาล้างจานมาผสมน้ำแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลง
หน่วยบุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เล่นบทบาทสมมติพ่อค้า แม่ค้า
หน่วยบุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ปรุงอาหารจากผักที่ไปซื้อมาเพื่อไปบริการลูกค้า
หน่วยบุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เปรียบเทียบความแตกต่างของตลาดกับซุปเปอร์มาเก็ต

หน่วยบุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆให้ความสนใจกับการสำรวจต้นข้าว
หน่วยบุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สำรวจ สัมผัสข้าวประเภทต่างๆ ก่อนนำข้าวไปทดลองหุง
หน่วยบุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สนใจสำรวจ สังเกตลักษณะของเมล็ดข้าวว่าเป็นอย่างไร
หน่วยบุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ทดลองหุงข้าวเพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงของเมล็ดข้าวก่อนและหลังจากการโดนความร้อน

หน่วยบุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ออกมาเล่าเรื่องราวที่ไปสืบค้นที่บ้านว่าคุณพ่อ คุณแม่ทำงานอะไร อาชีพอะไร แต่งเครื่องแบบหรือไม่
หน่วยบุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆให้ความสนใจกับการจำลองสถานที่ต่างๆบนแผนผัง “หมู่บ้านของเรา”
หน่วยบุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆกำลังช่วยกันทำกราฟเปรียบเทียบอย่างง่ายๆ เกี่ยวกับอาชีพที่เด็กชอบมากที่สุด
หน่วยบุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สนใจเล่นเกมจับคู่ภาพอาชีพกับยานพาหนะ

หน่วยบุคคลรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ฝึกประสาทสัมผัส “รับรู้ด้วยเท้า” โดยการเดินบนวัสดุที่มีพื้นผิวที่ต่างกัน เช่น พรม แผ่นไม้ กระดาษฟอยล์ กระดาษ ผ้า ฟองน้ำ

BACK TO TOP