โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สำรวจ สัมผัสดอกเข็ม ต้นมะเขือ หญ้าแพรก ที่ใช้ในวันไหว้ครู
กิจกรรมไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในช่วงกิจกรรมศิลปะ เด็กวาดรูปดอกเข็มจากการสังเกตของจริง
กิจกรรมไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สำรวจ สัมผัสและดมกลิ่นธูป เทียน
กิจกรรมไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ชี้ชวนกันดูบอร์ดที่เกี่ยวกับวันไหว้ครู

กิจกรรมไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ช่วยจัดพานดอกไม้ที่จะใช้ในวันไหว้ครู
กิจกรรมไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เตรียมตัวเพื่อร่วมพิธีไหว้ครู
กิจกรรมไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆกำลังกล่าวบทสวดมนต์ในพิธีไหว้ครู
กิจกรรมไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ตัวแทนนักเรียนกราบบูชาพระรัตนตรัยก่อนนำพานดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้ครูไก่

กิจกรรมไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ตัวแทนชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 นำพานดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้ครูไก่
กิจกรรมไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ตัวแทนชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 นำพานดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้ครูไก่
กิจกรรมไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ตัวแทนชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 นำพานดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้ครูไก่
กิจกรรมไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ครูไก่กำลังให้โอวาทกับเด็กๆเนื่องในวันไหว้ครู

BACK TO TOP