โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้ฝึกเดินซ้อมหนีไฟในโรงเรียนไปที่จุดรวมพล
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 ฝึกการเดินมาจุดรวมพลที่บ้านคุณครูไก่
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 ฟังวิทยากรอธิบายเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายของพนักงานดับเพลิง
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 ฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงถึงสัญญาณ

กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 เรียนรู้สัญญาณมือของพนักงานดับเพลิงขณะดับไฟ
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 ฟังเจ้าหน้าที่อธิบายถึงวิธีการใช้อุปกรณ์ฉีดน้ำ
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 เจ้าหน้าที่ดับเพลิงให้ความรู้เกี่ยวกับชุดใส่ผจญเพลิง
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 ทดลองสวมใส่หมวกของพนักงานดับเพลิง

กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 อาสาออกมาทดลองคลานหนีไฟโดยมีผ้าปิดจมูก
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 สนใจทดลองสวมใส่เครื่องแต่งกายของพนักงานดับเพลิง
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 สังเกต สัมผัสสายฉีดน้ำ
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 ทดลองสังเกต สัมผัส อุปกรณ์ดับเพลิง

กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 ให้ความสนใจกับถังดับเพลิง
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 สังเกต สัมผัสถังแก๊สจำลอง
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 เด็กชั้นอนุบาล 1/1 ให้ความสนใจกับการทดลองฉีดน้ำดับเพลิง
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 เด็กๆชั้นอนุบาล 1/2 สนุกกับการทดลองเล่นฉีดน้ำดับเพลิง

กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 เด็กๆชั้นอนุบาล 1/3 ทดลองใช้อุปกรณ์ฉีดน้ำโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำ
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 ทดลองขึ้นกระเช้าในวันซ้อมดับเพลิง
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 ตื่นเต้นและสนุกกับการขึ้นกระเช้ารถดับเพลิง
กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ ตื่นเต้นกับการขึ้นกระเช้า

กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 สนใจสังเกตลักษณะของรถดับเพลิง

BACK TO TOP