โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ...หาเพื่อน
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558
สนุกสนานกับการเล่นเกมปิดตาแล้วคลำ ทายว่าเป็นใคร
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ทำกราฟแสดงจำนวนนักเรียนชาย-หญิงในห้องเรียน
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558
เด็กๆเขียนชื่อเล่น ติดที่กราฟแสดงจำนวนนักเรียนชาย -หญิง

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558
เด็กๆสำรวจสังเกตสถานที่/อุปกรณ์ต่างๆในบริเวณโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558
เด็กๆดูแผนที่กรุงเทพฯดูที่ตั้งถนนพระราม4
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558
สืบค้น ชื่อโรงเรียนอนุบาลก๊กไก่ ใครเป็นคนตั้งครับ/ค่ะ
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558
เด็กๆนำภาพสถานที่ที่อยู่ใกล้เคียงโรงเรียนมาติดให้ตรงตำแหน่งบนแผนผังถนนพระราม4

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558
จำลองสถานที่ใกล้เคียงโรงเรียน โลตัส
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558
เด็กๆถ่ายรูปร่วมกับผลงานการจำลองสถานที่ใกล้เคียงโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่บนแผนผังถนนพระราม4
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558
เด็กๆชื่นชมผงงานของตนเองและของเพื่อนที่ช่วยกันคิด สร้างอาคารต่างๆแล้วนำมาวางบนผังถนนพระราม4
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558
มุมบ้านบทบาทสมมติ

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558
มุมบล็อก
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาจากการใช้กรรไกรตัดกระดาษตามภาพที่วาด
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558
เด็กๆได้ร่วมกันทำกราฟพยัญชนะต้นชื่อเล่นของตนเองและเพื่อน
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558
สนุกกับทราย

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558
สนุกกับการเดินทาง
หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558
สนุกกับจักรยาน

BACK TO TOP