โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

หน่วย “อากาศ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558

หน่วย “อากาศ”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆสังเกตสภาพอากาศในบริเวณโรงเรียนและวาดภาพสิ่งที่สังเกตได้
หน่วย “อากาศ”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สำรวจ สังเกตดูรูปร่างลักษณะของเทอร์โมมิเตอร์
หน่วย “อากาศ”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆสังเกตสภาพอากาศในบริเวณโรงเรียนจากการสังเกตอุณหภูมิที่เทอร์โมมิเตอร์
หน่วย “อากาศ”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เคลื่อนไหวและทำท่าทางประกอบเพลง “ลมเพลมพัด”

หน่วย “อากาศ”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้ทดลองควานหาอากาศ/เก็บอากาศกันในห้องเรียน
หน่วย “อากาศ”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆนำอากาศที่จับได้มาทดลองชั่งน้ำหนักและสังเกตว่าอากาศมีน้ำหนักหรือไม่
หน่วย “อากาศ”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ทดลองใช้ลมในร่างกายเป่ากระดาษและสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น
หน่วย “อากาศ”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ทดลองใช้ลมจากไดร์เป่าผมมาทำให้ผ้าแห้ง

หน่วย “อากาศ”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆประดิษฐ์เรือและทดลองนำเรือมาพัดกับพัดสังเกตการเคลื่อนที่
หน่วย “อากาศ”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆคิดหาวิธีในการทำให้ลูกโป่งพองตัวโดยบางคนก็ใช้ที่สูบลูกโป่ง บางคนก็เป่าลมเอง
หน่วย “อากาศ”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆนำกังหันลมที่ทำไว้ไปทดลองเล่น
หน่วย “อากาศ”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ทดลองจรวดลูกโป่ง

หน่วย “อากาศ”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 กิจกรรมกลุ่ม ป้ายรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน กลุ่ม ปลูกต้นไม้กันเถอะ
หน่วย “อากาศ”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 กิจกรรมกลุ่ม ป้ายรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน กลุ่ม ประหยัดน้ำ
หน่วย “อากาศ”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 กิจกรรมกลุ่ม ป้ายรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน กลุ่ม ประหยัดไฟฟ้า
หน่วย “อากาศ”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 กิจกรรมกลุ่ม ป้ายรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน กลุ่ม นำถุงพลาสติกที่ใช้แล้วมาใช้อีก

หน่วย “อากาศ”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ทำร่มชูชีพครับ
หน่วย “อากาศ”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ทดลองระบบการหายใจ

BACK TO TOP