โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 คุณครูโนให้เด็กๆชูมือทั้งสองข้างเพื่อฝึกการนวดก่อนการปั้นรูปทรง3มิติ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 ครูโนให้เด็กๆดูภาพตัวอย่างของงานปั้นจากแท็บเล็ต
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 ขั้นตอนแรกให้เด็กๆปั้นด้วยการคลึงดินน้ำมันและทำให้เป็นเส้นตรง
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 เด็กๆคลึงเป็นเส้นได้ตามขั้นตอนและได้สังเกตเปรียบเทียบกับของเพื่อนๆ

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 ครูโนอธิบายเพิ่มเติมเรื่องของรูปทรงสามมิติ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 ครูโนให้คำแนะนำแก่เด็กๆอย่างทั่วถึง
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 เด็กๆลงมือใช้รูปทรงมาปั้นให้เปลี่ยนรูปร่างเป็นงานปั้นได้ทั้งสามแบบตามใจชอบ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 ผลงานการปั้นแบบนูนต่ำ นูนสูงและลอยตัว ของกันต์ นอร์ท พิชญ์และเจเจ

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 ผลงานการปั้นแบบนูนต่ำ นูนสูงและลอยตัว ของเซฟ ทิกเกอร์ ทิวและปอป่าน
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 ผลงานการปั้นแบบนูนต่ำ นูนสูงและลอยตัว ของภูปัญญ์ ปุณณ์ ปอร์โต้และศฬ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 ผลงานการปั้นแบบนูนต่ำ นูนสูงและลอยตัว ของปริ๊นเซส วุ้นเส้น คิวปิดและจีจี้
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 ผลงานการปั้นแบบนูนต่ำ นูนสูงและลอยตัว ของปอแก้ว เตเต้ จีน วินเนอร์และคุณ

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 ครูโนอธิบายการทำงานประติมากรรมจากปูนปลาสเตอร์
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 ให้เด็กๆสำรวจแม่พิมพ์ที่ทำด้วยยางพาราสัมผัสบอกความแตกต่าง บอกความรู้สึก
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 ครูโนสาธิตวิธีการผสมปูนปลาสเตอร์กับน้ำให้เด็กๆสังเกตความเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 ครูโนและเด็กๆช่วยกันผสมปูนปลาสเตอร์

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 จากนั้นเด็กๆได้ตักปูนปลาสเตอร์ลงในแม่พิมพ์ที่เลือกไว้
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 คุณครูช่วยดูแลความเรียบร้อยของผลงานหลังจากเด็กๆหล่อลงแม่พิมพ์
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 ผลงานการหล่องานประติมากรรมแบบลอยตัวจาก ปูนปลาสเตอร์ของ เซฟ ปอป่าน เจเจ ปุณณ์ วุ้นเส้นและเตเต้
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 ผลงานการหล่องานประติมากรรมแบบลอยตัวจาก ปูนปลาสเตอร์ของ ศฬ ปอแก้ว จีจี้ นอร์ท วินเนอร์ และปริ๊นเซส

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 คุณครูโนสอนเกี่ยวกับเรื่องแม่สีให้เด็กๆฟังก่อนทำกิจกรรม
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 เด็กๆลงมือระบายสีลงบนรูปปั้นที่หล่อแบบลอยตัว ตามใจชอบและเลือกผสมสีเอง
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 ทิกเกอร์นำเสนอผลงานที่ทำเสร็จแล้วพูดคุยได้ตามขั้นตอน
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 ศฬเล่าเรื่องการใช้สีที่เกิดขึ้นใหม่ด้วยการผสมสีของ แม่สีทั้งสาม

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 วินเนอร์เล่าเรื่องแม่สีที่เลือกใช้และถ้าสีที่เข้มเติมสีขาว ผสมสีจะอ่อนลง
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 ครูโนและเด็กๆร่วมกันสรุปเรื่องของแม่สีและการผสมสี
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 ผลงานการระบายสีลงบนรูปปั้นจากปูนปลาสเตอร์แบบลอยตัวของเด็กๆ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 ผลงานการระบายสีลงบนรูปปั้นจากปูนปลาสเตอร์แบบลอยตัวของเด็กๆ

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 ครูโนให้เด็กๆเรียนรู้วิธีการทำแป้งโดและให้รู้จักอุปกรณ์ต่าง
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้เรียนรู้ส่วนผสมและได้ใช้อุปกรณ์ด้วยตนเอง
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 กลุ่มที่เรียนรู้วิธีการตวงและนับจำนวนส่วนของสิ่งที่ผสมลงไป
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 นำส่วนที่ตวงเสร็จแล้วเทใส่ลงในกะละมังตามสัดส่วนที่เรียนรู้

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 จากนั้นได้ช่วยกันนวดและขยำตามความถนัดสังเกต ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 นำแป้งที่นวดเสร็จแล้วมาผสมสีตามใจชอบโดยคุณครู ให้คำแนะนำวิธีการทำ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 จากนั้นนำมาปั้นเป็นสิ่งที่ตนเองชอบและเล่าถึงวิธีการปั้น
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 ผลงานการปั้นแป้งโดตามแบบต่างๆของปอแก้ว วินเนอร์ จีนและปริ๊นเซส

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 ผลงานการปั้นแป้งโดตามแบบต่างๆของเจเจ ศฬ และปอป่าน
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 ผลงานการปั้นแป้งโดตามแบบต่างๆของปอร์โต้ วุ้นเส้น และทิกเกอร์
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 ผลงานการปั้นแป้งโดตามแบบต่างๆของ จีจี้ พฤกษ์และนอร์ท
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 ผลงานการปั้นแป้งโดตามแบบต่างๆของภูปัญญ์ ทิว คุณ และกันต์

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 กระดาษที่เด็กทำเองเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นำสีมาหยดสีแล้วพับเพื่อให้เกิดภาพตามใจชอบ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 เด็กกำลังดูผลงานการพับแล้วรีดสี สังเกตเมื่อสีผสมกันเกิดเป็นสีใหม่
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 ผลงานการหยดสีแล้วพับรีดของศฬ ปอป่านและวินเนอร์
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 ผลงานการหยดสีแล้วพับรีดของปุณณ์ คิวปิดและปริ๊นเซส

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 ผลงานการหยดสีแล้วพับรีดของวุ้นเส้น ปอร์โต้และเจเจ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 ครูโนร่วมพูดคุยรูปร่าง ใบหน้าของบุคคลที่มีอารมณ์ต่างๆให้เด็กบอกลักษณะ และส่วนประกอบของใบหน้า
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 จากนั้นนำดินน้ำมัน แป้งโดมาให้เด็กๆปั้นรูปร่างใบหน้าอารมณ์ต่างๆและนำวัสดุมาตกแต่งตามจินตนาการ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 เด็กๆเลือกวัสดุมาตกแต่งว่าวัสดุใดสามารถมาใช้แทนอวัยวะเหล่านั้นได้

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 ผลงานการปั้นดินน้ำมัน แป้งโดและตกแต่งด้วยวัสดุของปุณณ์ คุณ ปอร์โต้และศฬ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 ผลงานการปั้นดินน้ำมัน แป้งโดและตกแต่งด้วยวัสดุของ เจเจ นอร์ท ปอแก้วและปริ๊นเซส

BACK TO TOP