โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 ครูโนอธิบายการทำศิลปะและแนะนำอุปกรณ์ในการทำ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 เด็กๆสำรวจอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทำผลงานของวันนี้ เช่น สีชอล์กทีมีส่วนผสมของน้ำมัน ทรายสีต่างๆ สีน้ำพลาสติกที่ผสมแล้ว พู่กันใหญ่ พู่กันเล็ก ช้อนเป็นต้น
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 เด็กๆลงมือวาดภาพลงบนกระดาษสีดำด้วยสีชอล์กและได้รู้ว่าสีชอล์กมีน้ำมันผสมอยู่
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 จากนั้นครูโนสาธิตวิธีการระบายสีพลาสติกทับบนภาพที่วาดเสร็จแล้ว

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 และเด็กๆได้ลงมือทำด้วยตนเอง
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 ต่อมาเลือกใช้วัสดุที่หลากหลายทำลวดลายและได้ภาพที่แตกต่างจากภาพเดิม
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 เมื่อเสร็จแล้วนำมาโรยด้วยทรายสีตามใจชอบโดยใช้ช้อนในการโรย
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 อีกกลุ่มใช้มือสัมผัสบอกความรู้สึกที่แตกต่างและได้ ภาพผลงานที่สมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 และออกมานำเสนอผลงานที่ลงมือทำได้ตามขั้นตอน
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 ผลงานภาพวาดและการใช้สื่อผสมของจีจี้ ปอร์โต้ พิชญ์ และกันต์
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 ผลงานภาพวาดและการใช้สื่อผสมของหลิง เซฟ วินเนอร์ และปอร์ป่าน
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 ผลงานภาพวาดและการใช้สื่อผสมของเตเต้ ศฬ คิวปิด และภูปัญญ์

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 ผลงานภาพวาดและการใช้สื่อผสมของทิกเกอร์ ปุณณ์ ปอแก้ว และภีม
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 ผลงานภาพวาดและการใช้สื่อผสมของนอร์ท เจเจ คุณ โอ้ และปริ๊นเซส
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 ครูโนให้เด็กๆสำรวจใบไม้ชนิดต่างๆสังเกตลักษณะ รูปร่าง รูปทรง พูดคุยและเปรียบเทียบ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 ครูโนสอนขั้นตอนวิธีการทำกิจกรรมและการใช้เทคนิคในการพิมพ์วัสดุต่างๆและร่วมพูดคุยถามตอบ

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 เด็กๆลงมือเลือกใช้วัสดุและเลือกสีตามใจชอบ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 ครูโนให้คำแนะนำกับเด็กๆพูดคุยระหว่างการทำกิจกรรม
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 เสร็จแล้วนำมาต่อเติมภาพตามใจชอบด้วยสีชอล์ก
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 บางคนร่วมพูดคุยในผลงานของตนเองและของเพื่อนระหว่างรอให้สีแห้ง

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 เซฟเล่าเรื่องในภาพให้คุณครูและเพื่อนๆฟัง
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 และโอ้ได้เล่าถึงขั้นตอนการทำได้ตามลำดับพร้อมเรื่องราวในภาพวาด
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 ผลงานการพิมพ์ภาพด้วยวัสดุจากธรรมชาติและต่อเติมด้วยสีชอล์กตามใจชอบของภีม จีจี้ เซฟ และคุณ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 ผลงานการพิมพ์ภาพด้วยวัสดุจากธรรมชาติและต่อเติมด้วยสีชอล์กตามใจชอบของกันต์ ทิกเกอร์ เจเจ และปริ๊นเซส แม่สีทั้งสาม

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 ผลงานการพิมพ์ภาพด้วยวัสดุจากธรรมชาติและต่อเติมด้วยสีชอล์กตามใจชอบของศฬ ปุณณ์ ปอแก้วและหลิง
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 ผลงานการพิมพ์ภาพด้วยวัสดุจากธรรมชาติและต่อเติมด้วยสีชอล์กตามใจชอบของทิว ปอร์โต้ คิวปิด และวินเนอร์
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 ผลงานการพิมพ์ภาพด้วยวัสดุจากธรรมชาติและต่อเติมด้วยสีชอล์กตามใจชอบของ โอ้ ปอแก้ว ภูปัญญ์ และวุ้นเส้น
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 ผลงานการพิมพ์ภาพด้วยวัสดุจากธรรมชาติและต่อเติมด้วยสีชอล์กตามใจชอบของพิชญ์ เตเต้ และนอร์ท

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 ครูกำลังอธืบายขั้นตอนการประดิษฐ์กล่องใส่ของจากไม้ไอติม
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 เด็กกำลังสำรวจวัสดุที่จะใช้ตกแต่ง
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 ครูแจกอุปกรณ์ให้เด็กเลือกหยิบไม้ไอติมและนับจำนวนตามที่กำหนด
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 นำไม้ไอติมมาจัดวางตามขั้นตอนก่อนและใช้กาวติด

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 จากนั้นนำของแต่ละคนมาประกอบเข้าด้วยกัน
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 ตกแต่งด้วยวัสดุต่างๆตามจินตนาการ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 ผลงานการประดิษฐ์กล่องใส่ของจากไม้ไอติมของ เจเจ ภีม กันต์ โอ้ เซฟ ปอป่าน คุณและปอร์โต้
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 ผลงานการประดิษฐ์กล่องใส่ของจากไม้ไอติมของศฬ พิชญ์ นอร์ ปอแก้ว ปริ๊นเซส จีจี้ ทิกเกอร์ ภูปัญญ์ วุ้นเส้น เตเต้ ปุณณ์ วินเนอร์และคิวปิด

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 ครูนำวัสดุชนิดต่างๆมาให้เด็กเลือกตามใชชอบ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 ฝึกใช้กรรไกรตัดกระดาษให้ได้ขนาดตามต้องการ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 นำวัสดุต่างๆมาติดลงบนกระดาษแผ่นใหญ่ร่วมกัน
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 จากนั้นร่วมพูดคุยต่อว่าจะใช้วัสดุอะไรเพิ่มเติม อีกบ้าง

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 เด็กๆเลือกโรยทรายสี
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 นำผลงานออกมาเล่าถึงสิ่งที่เด็กๆได้ทำและบอกถึงวัสดุที่เด็กๆเลือกใช้และมีวิธีการทำอย่างำรบ้าง
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 เด็กๆถ่ายรูปกับผลงานกลุ่มร่วมกัน
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3	ปีการศึกษา 2558 หลังเสร็จกิจกรรมครูร่วมพูดคุยสรุปสิ่งที่เรียน ผ่านมา เด็กๆบอกเล่าความรู้สึก

BACK TO TOP