โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” ชั้นอนุบาลปีที่ 2+3 (สัปดาห์ที่ 1) ปีการศึกษา 2558

กิจกรรม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” ชั้นอนุบาลปีที่ 2+3 (สัปดาห์ที่ 1) ปีการศึกษา 2558 ครูโนให้ดูตัวอย่างกระดาษที่ฉีกและขยำผสมกับน้ำแล้ว
กิจกรรม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” ชั้นอนุบาลปีที่ 2+3 (สัปดาห์ที่ 1) ปีการศึกษา 2558 จากนั้นให้เด็กๆลงมือฉีกกระดาษทิชชูทำตามขั้นตอนในการทำกระดาษ
กิจกรรม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” ชั้นอนุบาลปีที่ 2+3 (สัปดาห์ที่ 1) ปีการศึกษา 2558 ครูโนสาธิตขั้นตอนการปั่นกระดาษด้วยเครื่องปั่นผลไม้ให้เด็กๆสังเกตการหมุนของสิ่งที่อยู่ในโถปั่น
กิจกรรม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” ชั้นอนุบาลปีที่ 2+3 (สัปดาห์ที่ 1) ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้ทดลองกดปุ่มปั่นกระดาษด้วยตัวเองและสังเกตการเปลี่ยนแปลงหลังปั่นเสร็จแล้ว

กิจกรรม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” ชั้นอนุบาลปีที่ 2+3 (สัปดาห์ที่ 1) ปีการศึกษา 2558 ครูโนนำกระดาษที่ปั่นเสร็จแล้วเทใส่ลงอ่างใบใหญ่ให้เด็กๆช่วยกันคนผสมให้เข้ากับน้ำ
กิจกรรม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” ชั้นอนุบาลปีที่ 2+3 (สัปดาห์ที่ 1) ปีการศึกษา 2558 จากนั้นครูโนได้สาธิตวิธีการนำแม่พิมพ์หรือตะแกรงเอียงให้เป็นองศาและตักกระดาษขึ้นมาให้เด็กๆดูก่อนที่เด็กๆจะได้ลงมือทำด้วยตนเอง
กิจกรรม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” ชั้นอนุบาลปีที่ 2+3 (สัปดาห์ที่ 1) ปีการศึกษา 2558 พิชญ์ทดลองตักกระดาษและตกแต่งหน้ากระดาษด้วยวัสดุที่เลือกเอง เช่น ใบไม้ ดอกไม้และรูปไดโนเสาร์ เป็นต้น
กิจกรรม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” ชั้นอนุบาลปีที่ 2+3 (สัปดาห์ที่ 1) ปีการศึกษา 2558 ผลัดกันออกมาทำทีละคนจนครบทุกคนและได้ผลงานออกมาเป็นที่น่าภาคภูมิใจ

กิจกรรม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” ชั้นอนุบาลปีที่ 2+3 (สัปดาห์ที่ 1) ปีการศึกษา 2558 ผลงานการทำกระดาษและนำวัสดุมาตกแต่งของเด็กๆ
กิจกรรม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” ชั้นอนุบาลปีที่ 2+3 (สัปดาห์ที่ 1) ปีการศึกษา 2558 ครูแนะนำการสร้างงานจากกระดาษ โดยนำภาพเกี่ยวกับผลงานต่างๆมาให้เด็กดู
กิจกรรม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” ชั้นอนุบาลปีที่ 2+3 (สัปดาห์ที่ 1) ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้ฝึกการใช้กรรไกรตัดกระดาษให้เป็นเส้นๆและนับจำนวนที่ตัดได้
กิจกรรม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” ชั้นอนุบาลปีที่ 2+3 (สัปดาห์ที่ 1) ปีการศึกษา 2558 จากนั้นนำกระดาษของแต่ละคนในกลุ่มมาร่วมกันและเลือกใช้กระดาษมาสร้างภาพตามจินตนาการ

กิจกรรม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” ชั้นอนุบาลปีที่ 2+3 (สัปดาห์ที่ 1) ปีการศึกษา 2558 ผลงานการสร้างภาพด้วยกระดาษของเด็กๆ
กิจกรรม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” ชั้นอนุบาลปีที่ 2+3 (สัปดาห์ที่ 1) ปีการศึกษา 2558 ผลงานการสร้างภาพด้วยกระดาษของเด็กๆ
กิจกรรม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” ชั้นอนุบาลปีที่ 2+3 (สัปดาห์ที่ 1) ปีการศึกษา 2558 ครูแนะนำการสร้างงานจากกระดาษมาตกแต่งกรอบรูป
กิจกรรม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” ชั้นอนุบาลปีที่ 2+3 (สัปดาห์ที่ 1) ปีการศึกษา 2558 เด็กสำรวจ สัมผัส เปรียบเทียบกระดาษชนิดต่างๆ

กิจกรรม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” ชั้นอนุบาลปีที่ 2+3 (สัปดาห์ที่ 1) ปีการศึกษา 2558 เด็กนำกระดาษชนิดต่างๆมาตกแต่งกรอบรูปของตนเองด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ฉีก ตัด ม้วน เป็นต้น
กิจกรรม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” ชั้นอนุบาลปีที่ 2+3 (สัปดาห์ที่ 1) ปีการศึกษา 2558 คิวปิดออกมาเล่าถึงขั้นตอนการทำ วิธีการทำให้น้องและเพื่อนๆฟัง
กิจกรรม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” ชั้นอนุบาลปีที่ 2+3 (สัปดาห์ที่ 1) ปีการศึกษา 2558 ผลงานการตกแต่งกรอบรูปด้วยกระดาษชนิดต่างๆของเด็กๆ
กิจกรรม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” ชั้นอนุบาลปีที่ 2+3 (สัปดาห์ที่ 1) ปีการศึกษา 2558 ผลงานการตกแต่งกรอบรูปด้วยกระดาษชนิดต่างๆของเด็กๆ

กิจกรรม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” ชั้นอนุบาลปีที่ 2+3 (สัปดาห์ที่ 1) ปีการศึกษา 2558 ครูโนอธิบายวิธีทำและขั้นตอนการสร้างผลงานรูปสามมิติจากกระดาษรูปทรงสองมิติพร้อมสื่อตัวอย่าง
กิจกรรม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” ชั้นอนุบาลปีที่ 2+3 (สัปดาห์ที่ 1) ปีการศึกษา 2558 ครูโนให้คำแนะนำกับกลุ่มพูดคุยสนทนาเพื่อจูงใจให้เด็กๆเติมแต่งผลงานให้มากขึ้น
กิจกรรม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” ชั้นอนุบาลปีที่ 2+3 (สัปดาห์ที่ 1) ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้สร้างผลงานสามมิติและเรียนรู้การยึดติดของกระดาษโดยไม่ใช้กาวแต่ใช้การตัดเสียบเข้าด้วยกัน
กิจกรรม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” ชั้นอนุบาลปีที่ 2+3 (สัปดาห์ที่ 1) ปีการศึกษา 2558 ศฬนำเสนอผลงานเล่าถึงขั้นตอนในการทำรูปแบบสามมิติ

กิจกรรม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” ชั้นอนุบาลปีที่ 2+3 (สัปดาห์ที่ 1) ปีการศึกษา 2558 ผลงานการสร้างรูปแบบสามมิติของเด็กๆโดยใช้การยึดติดแบบตัดเสียบของวุ้นเส้น วินเนอร์ ปอแก้ว ศฬ ปอป่าน และพิชญ์
กิจกรรม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” ชั้นอนุบาลปีที่ 2+3 (สัปดาห์ที่ 1) ปีการศึกษา 2558 ผลงานการสร้างรูปแบบสามมิติของเด็กๆโดยใช้การยึดติดแบบตัดเสียบของปุณณ์ เซฟ คุณ ปอร์โต้ ภูปัญญ์ และกันต์
กิจกรรม “Art Fun ศิลปะแสนสนุก” ชั้นอนุบาลปีที่ 2+3 (สัปดาห์ที่ 1) ปีการศึกษา 2558 ผลงานการสร้างรูปแบบสามมิติของเด็กๆโดยใช้การยึดติดแบบตัดเสียบของปริ๊นเซส เจเจ นอร์ท ทิกเกอร์ ภีม และคิวปิด

BACK TO TOP