โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

นิทรรศการ“ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558

นิทรรศการ“ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้ฟังดนตรีไทยที่พี่ๆมาบรรเลงให้ฟัง
นิทรรศการ“ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สนใจดูการแสดงรำไทย
นิทรรศการ“ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้ร่วมรำไทย
นิทรรศการ“ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สำรวจ สังเกตและทดลองเล่นเครื่องดนตรีไทย

นิทรรศการ“ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ทดลองตำส้มตำ
นิทรรศการ“ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สำรวจ สัมผัสและทดลองใช้อุปกรณ์ที่ทำจากการจักสาน
นิทรรศการ“ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 รู้จักกับอาหารไทยส้มตำ สังเกตว่ามีส่วนประกอบใดบ้างและทดลองตำ
นิทรรศการ“ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆดูวิธีการตำส้มตำไทย

นิทรรศการ“ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 รู้จักกับขนมบัวลอยและทดลองปั้นแป้งบัวลอย
นิทรรศการ“ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้ปั้นแป้งขนมบัวลอยและนำไปใส่ในหม้อน้ำร้อน
นิทรรศการ“ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ทดลองชิมอาหารไทย
นิทรรศการ“ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สำรวจ สัมผัส ผักผลไม้ไทย

นิทรรศการ“ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆสังเกตและเรียนรู้วิธีการทำไอติมปั่นโบราณ
นิทรรศการ“ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ชิมรสชาติไอติมปั่นโบราณ
นิทรรศการ“ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สำรวจ สัมผัส ผ้าไทย เครื่องแต่งกายไทย
นิทรรศการ“ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สนุกสนานกับการละเล่นไทยต่างๆ

นิทรรศการ“ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ทดลองเดินกะลา
นิทรรศการ“ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้ใส่ชุดไทยมาร่วมงานนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย

BACK TO TOP