โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

นิทรรศการการเรียนรู้วัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558

นิทรรศการการเรียนรู้วัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้มีส่วนร่วมในการสิ่งของมาใส่บาตรให้พระอาจารย์และสามเณร
นิทรรศการการเรียนรู้วัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้เรียนรู้การตักบาตรจากการปฏิบัติจริง
นิทรรศการการเรียนรู้วัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้ร่วมเล่นละครเกี่ยวกับศาสนาพุทธกับพระอาจารย์และพี่สามเณร
นิทรรศการการเรียนรู้วัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้ฟังเรื่องราวและการปฏิบัติตนของศาสนาอิสลาม

นิทรรศการการเรียนรู้วัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ทดลองใส่หมวกของผู้ชายในศาสนาอิสลาม
นิทรรศการการเรียนรู้วัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้ลองแต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายของศาสนาอิสลาม
นิทรรศการการเรียนรู้วัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้ร่วมร้องเพลงและเต้นรำกับพี่ศาสนาคริสต์
นิทรรศการการเรียนรู้วัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้ทดลองทำท่าทางความรักจากพี่ๆศาสนาคริสต์

นิทรรศการการเรียนรู้วัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เล่นเกมการศึกษาและภาพตัดต่อ

BACK TO TOP