โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆร่วมรำวงเพลงลอยกระทงร่วมกับเพื่อนๆ
กิจกรรมลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้มีส่วนร่วมในการแต่งกายแบบไทยและทำท่ารำไปกับเพื่อนๆ
กิจกรรมลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สำรวจ สังเกตกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติต่างๆ
กิจกรรมลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้กระทงของตนเองจากวัสดุธรรมชาติ

กิจกรรมลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เรียนรู้วิธีการพับกลีบกระทงจากใบตองเพื่อนำมาทำกระทง
กิจกรรมลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้เลือกทำกระทงจากวัสดุต่างๆเอง
กิจกรรมลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ถ่ายรูปกับผลงานการทำกระทงของตนเอง
กิจกรรมลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆนำกระทงที่ทำมาทดลองลอย

กิจกรรมลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆมีส่วนร่วมในการเลือกเครื่องมืออุปกรณ์ของอาชีพต่างๆมาสำรวจและเล่าให้เพื่อนฟัง

BACK TO TOP