โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ กรมอุตุนิยมวิทยา ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ กรมอุตุนิยมวิทยา ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ดูวีดีทัศน์เกี่ยวกับสภาพอากาศและฤดูต่างๆในประเทศไทย
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ กรมอุตุนิยมวิทยา ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆร่วมพูดคุยตอบคำถามกับพี่วิทยากรเกี่ยวกับสภาพอากาศ
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ กรมอุตุนิยมวิทยา ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆสังเกตดูแผนที่อากาศว่าเป็นอย่างไร
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ กรมอุตุนิยมวิทยา ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆพูดคุยซักถามสิ่งที่สงสัยเกี่ยวกับแผนที่อากาศ

ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ กรมอุตุนิยมวิทยา ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้รู้จักและสังเกตสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนแผนที่อากาศ
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ กรมอุตุนิยมวิทยา ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้ดูเครื่องตรวจวัดแผ่นดินไหวและลักษณะการเกิดแผ่นดินไหว
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ กรมอุตุนิยมวิทยา ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้ดูวีดีทัศน์เกี่ยวกับการเกิดคลื่นสึนามิ
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ กรมอุตุนิยมวิทยา ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้รู้จับกับกระแสลมจากการดูภาพและเล่นเกม

ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ กรมอุตุนิยมวิทยา ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆสังเกตดูเครื่องวัดทิศทางลม
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ กรมอุตุนิยมวิทยา ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ถ่ายรูปร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ กรมอุตุนิยมวิทยา ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ถ่ายรูปร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ กรมอุตุนิยมวิทยา ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ถ่ายรูปร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก

BACK TO TOP