โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

หน่วย “คุณแม่ของชาติและคุณแม่ของฉัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558

หน่วย “คุณแม่ของชาติและคุณแม่ของฉัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เล่นบทบาทสมมติเป็นแม่-ลูกตามคำบรรยาย
หน่วย “คุณแม่ของชาติและคุณแม่ของฉัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ร้องเพลง “อิ่มอุ่น”
หน่วย “คุณแม่ของชาติและคุณแม่ของฉัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วาดภาพคุณแม่ของฉัน
หน่วย “คุณแม่ของชาติและคุณแม่ของฉัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆติดภาพคุณแม่ และวาดภาพสิ่งที่คุณแม่ชอบ ของแต่ละคน อย่างตั้งใจกันดีมากค่ะ

หน่วย “คุณแม่ของชาติและคุณแม่ของฉัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เสร็จแล้วนำมาติดที่ป้ายนิเทศคุณแม่ของฉันร่วมกัน
หน่วย “คุณแม่ของชาติและคุณแม่ของฉัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สำรวจสังเกตต้นมะลิ ดอกมะลิที่เป็นสัญลักษณ์วันแม่และวาดภาพ
หน่วย “คุณแม่ของชาติและคุณแม่ของฉัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วาดภาพโดยดูจากของจริงต้นมะลิ
หน่วย “คุณแม่ของชาติและคุณแม่ของฉัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สังเกตต้นมะลิ/ดอกมะลิและวาดภาพตามที่สังเกตเห็น

หน่วย “คุณแม่ของชาติและคุณแม่ของฉัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ทำดอกมะลิให้คุณแม่
หน่วย “คุณแม่ของชาติและคุณแม่ของฉัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆสืบค้นสิ่งที่เด็กอยากรู้เกี่ยวกับคุณแม่ของตนเองและนำมาเล่าให้ฟัง
หน่วย “คุณแม่ของชาติและคุณแม่ของฉัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ทำของขวัญให้คุณแม่ค่ะ
หน่วย “คุณแม่ของชาติและคุณแม่ของฉัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆถ่ายรูปร่วมกับผลงานการทำบัตรอวยพรให้คุณแม่

หน่วย “คุณแม่ของชาติและคุณแม่ของฉัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ของขวัญและบัตรอวยพรครับ
หน่วย “คุณแม่ของชาติและคุณแม่ของฉัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการวาดภาพคุณแม่ของฉัน ทิว : แม่น้อยกำลังทำอาหารให้น้องทิว น้องทิวจะได้แข็งแรง
หน่วย “คุณแม่ของชาติและคุณแม่ของฉัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานการติดภาพคุณแม่ของฉัน

BACK TO TOP