โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

หน่วยตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558

หน่วยตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆจับสัมผัสอวัยวะในร่างกายของตนเอง
หน่วยตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆผลัดกันจับสำรวจอวัยวะของเพื่อนและพูดคุยเปรียบเทียบกัน
หน่วยตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆส่องกระจกดูอวัยวะบนใบหน้าของตนเองว่ามีอะไรบ้าง
หน่วยตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ปั้นคนจากดินน้ำมันตามที่สังเกตได้

หน่วยตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้อาสาออกมาเป็นแบบให้เพื่อนวาดโครงร่างตัวเรา
หน่วยตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆช่วยกันวาดเติมอวัยวะลงบนโครงร่างตัวเรา
หน่วยตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆจับสัมผัสอวัยวะต่างๆในร่างกายเป็นPatternตามลำดับ
หน่วยตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ทดลองเคลื่อนที่เลียนแบบคนพิการตาบอด

หน่วยตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เรียนรู้และลองทำภาษามือตามภาพ
หน่วยตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สำรวจ สัมผัสขาเทียมเพื่อเรียนรู้ถึงคนพิการ
หน่วยตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สำรวจ สัมผัสของจริง/ของจำลอง เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร 5 หมู่
หน่วยตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้นำอาหารต่างๆมาแยกให้ตรงตามหมู่อาหาร

หน่วยตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆทำกิจกรรมประกอบอาหารให้ครบ 5 หมู “สุกี้น้ำ” โดยช่วยกันหั่นหมูและไก่ก่อนค่ะ
หน่วยตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ใส่ผักด้วยครับ/ค่ะ
หน่วยตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 แล้วนำไปต้มครับ
หน่วยตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เสร็จแล้วครับ/ค่ะ สุกี้น้ำ

หน่วยตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 อร่อยครับ/ค่ะ
หน่วยตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 กิจกรรมประกอบอาหาร “สุกี้น้ำ”

BACK TO TOP