โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

หน่วย “บุคคลและสถานที่รอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558

หน่วย “บุคคลและสถานที่รอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับการทำงานของบุคลากรต่างๆในโรงเรียน
หน่วย “บุคคลและสถานที่รอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ฝนสีเครื่องมืออาชีพต่างๆ
หน่วย “บุคคลและสถานที่รอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เล่นเกมผู้นำ-ผู้ตาม เฟธ : ทหารยิงปืน
หน่วย “บุคคลและสถานที่รอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เล่นเกมผู้นำ-ผู้ตาม ณภัทร : ทหารทำความเคารพ

หน่วย “บุคคลและสถานที่รอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ทำงานร่วมกัน
หน่วย “บุคคลและสถานที่รอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เล่นเกมจับกลุ่มบุคคลและอุปกรณ์พวกเดียวกัน “พระสงฆ์”
หน่วย “บุคคลและสถานที่รอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เล่นเกมจับกลุ่มพวกเดียวกัน “ชาวนา”
หน่วย “บุคคลและสถานที่รอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้ออกมานำเสนอถึงหน้าที่/การทำงาน/เครื่องมืออุปกรณ์/เครื่องแต่งกายของอาชีพที่กลุ่มได้เลือก

หน่วย “บุคคลและสถานที่รอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆมีส่วนร่วมในการเลือกเครื่องมืออุปกรณ์ของอาชีพต่างๆมาสำรวจและเล่าให้เพื่อนฟัง
หน่วย “บุคคลและสถานที่รอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆช่วยกันจัดกลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์ตามอาชีพ
หน่วย “บุคคลและสถานที่รอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ปั้นดินน้ำมันและตกแต่งเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆตามของจริง
หน่วย “บุคคลและสถานที่รอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เล่นบทบาทสมมติเป็นอาชีพคุณหมอและพยาบาล

หน่วย “บุคคลและสถานที่รอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 พับหมวกทหารและนำมาเล่นบทบาทสมมติ
หน่วย “บุคคลและสถานที่รอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆผลัดกันออกมาเล่าถึงอาชีพของคุณพ่อคุณแม่ที่ไปสืบค้นมาให้เพื่อนและครูฟัง
หน่วย “บุคคลและสถานที่รอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆช่วยกันจัดเรียงสินค้าในร้านค้าของตนเองจากการเล่นบทบาทสมมติอาชีพพ่อค้า-แม้ค้า
หน่วย “บุคคลและสถานที่รอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆช่วยกันจัดทำป้ายราคาสินค้าเพื่อเล่นบทบาทสมติ

หน่วย “บุคคลและสถานที่รอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆเล่นบทบาทสมมติในร้านขายผัก-ผลไม้
หน่วย “บุคคลและสถานที่รอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆเล่นบทบาทสมมติในร้านขนม

BACK TO TOP