โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

ทัศนศึกษา “วัดพระราม9กาญจนาภิเษก” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ทัศนศึกษา “วัดพระราม9กาญจนาภิเษก” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆเข้าแถวและเช็คชื่อก่อนขึ้นรถ
ทัศนศึกษา “วัดพระราม9กาญจนาภิเษก” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆนมัสการพระอาจารย์ชายกลาง อภิญาโณ เป็นวิทยากรให้กับเด็กๆ ณ วัดพระราม๙ กาญจนาภิเษก
ทัศนศึกษา “วัดพระราม9กาญจนาภิเษก” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 พระอาจารย์เล่าถึงประวัติความเป็นมาของวัดพระราม๙ให้เด็กๆฟัง
ทัศนศึกษา “วัดพระราม9กาญจนาภิเษก” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 พระอาจารย์ได้ชี้ให้เด็กๆสังเกตดูเครื่องแอร์เจ็ทซึ่งเป็นเครื่องเติมอากาศลงในน้ำและช่วยบำบัดน้ำเสียได้

ทัศนศึกษา “วัดพระราม9กาญจนาภิเษก” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้สังเกตดูน้ำที่ไหลออกมาจากบ่อบำบัดน้ำเสียตามที่พระอาจารย์ได้เล่าให้ฟัง
ทัศนศึกษา “วัดพระราม9กาญจนาภิเษก” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้ฟังพระอาจารย์เล่าถึงการใช้ประโยชน์จากต้นพุทธรักษาในการดูดสิ่งสกปรกในน้ำได้
ทัศนศึกษา “วัดพระราม9กาญจนาภิเษก” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 พระอาจารย์ให้เด็กๆดูน้ำที่บำบัดแล้วจะเป็นน้ำใสๆแล้วปล่อยมาตามท่อ
ทัศนศึกษา “วัดพระราม9กาญจนาภิเษก” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆสังเกตดูรูปร่างและการทำงานของกังหันน้ำชัยพัฒนา

ทัศนศึกษา “วัดพระราม9กาญจนาภิเษก” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 พระอาจารย์ได้เล่าถึงประวัติวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และชี้ชวนให้เด็กๆดูต้นพุทธรักษา เป็นพืชที่ช่วยดูดซึมบำบัดน้ำเสียได้
ทัศนศึกษา “วัดพระราม9กาญจนาภิเษก” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆสนใจดูการทำงานของกังหันน้ำชัยพัฒนาว่าทำงานอย่างไร
ทัศนศึกษา “วัดพระราม9กาญจนาภิเษก” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้สังเกตดูกังหันน้ำชัยพัฒนาตามที่พระอาจารย์เล่าให้ฟังว่าช่วยบำบัดน้ำเสียได้อย่างไร
ทัศนศึกษา “วัดพระราม9กาญจนาภิเษก” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้ดูแผนภูมิระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำสะอาดตามที่พระอาจารย์เล่าให้ฟัง

ทัศนศึกษา “วัดพระราม9กาญจนาภิเษก” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆฟังพระอาจารย์เล่าถึงการบำบัดน้ำเสียต้องทำอย่างไรบ้าง
ทัศนศึกษา “วัดพระราม9กาญจนาภิเษก” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 หญ้าแฝกก็ช่วย กั้นตะกอนทั้งละเอียดและหยาบ รวมทั้งอนุภาคที่ติดมากับตะกอน เช่น โลหะหนัก กากยาจำกัดศัตรูพืช
ทัศนศึกษา “วัดพระราม9กาญจนาภิเษก” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆสนใจดูการไหลของน้ำที่บำบัดน้ำเสียมาแล้วว่าไหลไปที่ไหนต่อ
ทัศนศึกษา “วัดพระราม9กาญจนาภิเษก” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วาดภาพ และเล่าเรื่อง สิ่งที่ตนเองเรียนรู้

ทัศนศึกษา “วัดพระราม9กาญจนาภิเษก” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆวาดภาพสิ่งที่ตนสนใจจากการทัศนศึกษา
ทัศนศึกษา “วัดพระราม9กาญจนาภิเษก” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆสังเกตและวาดภาพสิ่งที่ตนสนใจจากการทัศนศึกษา

BACK TO TOP