โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

ทัศนศึกษา “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลอง)” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ทัศนศึกษา “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลอง)” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558 เด็กๆทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง) ชมการแสดงละครเรื่อง “ปลาเพื่อนรัก”
ทัศนศึกษา “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลอง)” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆตั้งใจชมการแสดงละครเรื่อง “ปลาเพื่อนรัก”
ทัศนศึกษา “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลอง)” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เข้าฐานต่างๆทั้งหมด 4 ฐานหมุนเวียนสลับกัน และฐานนี้เด็กๆได้รู้จักส่วนประกอบของปลา
ทัศนศึกษา “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลอง)” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆฟังพี่วิทยากรเล่าถึงเกล็ดของปลาว่ามีลักษณะอย่างไร

ทัศนศึกษา “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลอง)” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้ส่องกล้องจุลทรรศน์เพื่อดูเกล็ดปลา
ทัศนศึกษา “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลอง)” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆสนใจและสังเกตดูเกล็ดปลาจากกล้องจุลทรรศน์
ทัศนศึกษา “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลอง)” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สังเกตดูว่าเกล็ดปลามีลักษณะอย่างไร
ทัศนศึกษา “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลอง)” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สังเกตดูเกล็ดปลากัน

ทัศนศึกษา “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลอง)” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้ทำใบงานในหนังสือหลังจากที่รู้จักกับส่วนประกอบของปลา
ทัศนศึกษา “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลอง)” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆฟังพี่วิทยากรเล่าถึงลักษณะของปลาว่าเป็นอย่างไร
ทัศนศึกษา “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลอง)” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สำรวจดูปลาลักษณะต่างๆกัน
ทัศนศึกษา “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลอง)” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้มาติดปลาให้ตรงตามส่วนประกอบต่างๆหลังจากที่ได้เรียนรู้แล้ว

ทัศนศึกษา “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลอง)” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้รู้จักกับส่วนประกอบของปลาและติดตกแต่งกัน
ทัศนศึกษา “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลอง)” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ประดิษฐ์ปลากันครับ
ทัศนศึกษา “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลอง)” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้สำรวจ/ฟังเสียงสัตว์ที่ตนสนใจ

BACK TO TOP