โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เชี่ยวชาญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้การเรียนการสอนทั้งภาษาไทยและโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษในกรุงเทพฯ, ประเทศไทย

กิจกรรมไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆสำรวจ สังเกตดอกไม้ที่ใช้ในพิธีไหว้ครูและวาดภาพู
กิจกรรมไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆช่วยกันจัดตกแต่งพานดอกไม้ที่จะนำไปไหว้คุณครูไก่
กิจกรรมไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆเตรียมตัวเข้าร่วมพิธีไหว้ครู
กิจกรรมไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ตัวแทนเพื่อนแต่ละห้องมาไหว้พระพุทธรูป

กิจกรรมไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ตัวแทนเพื่อนนำพานดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้คุณครูไก่
กิจกรรมไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 คุณครูไก่พูดคุยทักทายเด็กๆและให้พรเด็กๆ
กิจกรรมไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆนำดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้ครูในห้องเรียนชั้น อ.2/1
กิจกรรมไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆนำดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้ครูในห้องเรียนชั้น อ.2/2

กิจกรรมไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆนำดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้ครูในห้องเรียนชั้น อ.2/3

BACK TO TOP