โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558

กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆซ้อมเดินลงทางบันไดหนีไฟเมื่อได้ยินเสียงกริ่งเตือนไฟไหม้
กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้ซ้อมหนีไฟไปรวมตัวกันที่จุดรวมพลที่บ้านคุณครูไก่
กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆตั้งใจฟังพี่ๆนักดับเพลิงให้ความรู้เรื่องการหนีไฟว่าต้องทำอย่างไร
กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ทดลองใช้ผ้าปิดจมูกและคลานเพื่อหนีออกจากที่ที่มีไฟไหม้

กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เรียนรู้และทดลองทำท่าทางที่ใช้ในการฉีดน้ำดับเพลิง
กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้ลองขึ้นรถกระเช้าที่ใช้ช่วยเหลือคนที่ติดอยู่บนที่สูงโดยมีพี่ๆนักดับเพลิงคอยดูแล
กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ทดลองขึ้นรถกระเช้าดับเพลิงกัน
กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้ทดลองฉีดน้ำดับเพลิง

กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ทดลองฉีดน้ำดับเพลิงโดยเรียนรู้วิธีการฉีดน้ำจากพี่นักดับเพลิง
กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สำรวจอุปกรณ์กริ่งสัญญาณเตือนไฟไหม้
กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สำรวจสายฉีดน้ำดับเพลิง
กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ทดลองใส่หมวกดับเพลิง

BACK TO TOP