โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

หน่วย “น้ำ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558

หน่วย “น้ำ”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ทดลองการเกิดไอน้ำ
หน่วย “น้ำ”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 มีหยดน้ำเกาะที่กระจก
หน่วย “น้ำ”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เล่นสีน้ำครับ
หน่วย “น้ำ”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 นำก้อนหินใส่ไปในน้ำ น้ำก็จะเพิ่มขึ้น

หน่วย “น้ำ”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ทดลอง น้ำผ่านวัสดุอะไรได้ดี
หน่วย “น้ำ”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 บทบาทสมมติเมื่อฝนตก
หน่วย “น้ำ”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้เทน้ำใส่ภาชนะต่างๆเพื่อสังเกตดูรูปร่างของน้ำ
หน่วย “น้ำ”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สนุกกับการเล่นกรอกน้ำใส่ขวด/ทดลองยกน้ำถือน้ำและชั่งน้ำหนัก

หน่วย “น้ำ”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้ทดลองนำหินใส่ลงไปในน้ำและสังเกตปริมาณของน้ำว่าเป็นอย่างไร เกิดอะไรขึ้น
หน่วย “น้ำ”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สำรวจ สัมผัสน้ำแข็งและสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อน้ำแข็งละลาย
หน่วย “น้ำ”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ทดลองการละลายของน้ำโดยนำสิ่งต่างๆเช่น เกลือ น้ำตาลทราย หิน ทราย เป็นต้น ใส่ลงไปในน้ำและสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น
หน่วย “น้ำ”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้สังเกต สัมผัส ดมกลิ่นน้ำเพื่อเรียนรู้ถึงคุณสมบัติของน้ำ

หน่วย “น้ำ”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เคลื่อนไหวและทำท่าทางประกอบเพลง “ฉันคือกาต้มน้ำ”
หน่วย “น้ำ”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เล่นบทบาทสมมติการพายเรือ
หน่วย “น้ำ”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สำรวจ สังเกตดูลูกโลกเพื่อหาว่ามีน้ำหรือไม่และวาดภาพ
หน่วย “น้ำ”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สำรวจดูน้ำ/การเดินทางของน้ำในบริเวณโรงเรียน

หน่วย “น้ำ”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆสังเกตดูมิเตอร์น้ำของโรงเรียนว่ามีอะไรบ้าง
หน่วย “น้ำ”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ทดลองนำดินน้ำมันมาคิดทำให้ลอยน้ำได้

BACK TO TOP