โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

นิทรรศการ “รักในหลวง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558

นิทรรศการ “รักในหลวง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆร่วมใส่เสื้อเหลืองมาร่วมเข้าแถวและร้องเพลงให้ในหลวงของเรา
นิทรรศการ “รักในหลวง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของในหลวงและครอบครัว
นิทรรศการ “รักในหลวง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆดูหนังสือและภาพคุณทองแดงในฐานสุนัขทรงเลี้ยง
นิทรรศการ “รักในหลวง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เล่นภาพตัดต่อในฐานสุนัขทรงเลี้ยง

นิทรรศการ “รักในหลวง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เรียนรู้การทำงานของกังหันน้ำชัยพัฒนาที่ในหลวงทรงคิดขึ้นมาเพื่อบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำสะอาด
นิทรรศการ “รักในหลวง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ทดลองจับ/สัมผัสกังหันน้ำชัยพัฒนา
นิทรรศการ “รักในหลวง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ในหลวงทรงคิดขึ้นมาเพื่อประชาชนในฐานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
นิทรรศการ “รักในหลวง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ทดลองเล่นฝนจำลองจากฐานฝนหลวง

นิทรรศการ “รักในหลวง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 รู้จักกับเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็นอย่างไรและได้ทดลองสำรวจ
นิทรรศการ “รักในหลวง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้ฟังเพลงพระราชนิพนธ์ในฐานพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี
นิทรรศการ “รักในหลวง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้รู้จักกับแซกโซโฟนซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่ในหลวงชอบเล่น
นิทรรศการ “รักในหลวง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้ฟังเกี่ยวกับกีฬาที่ในหลวงทรงชอบในฐานพระอัจฉริยภาพด้านกีฬา

นิทรรศการ “รักในหลวง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆดูหนังสือ/ภาพเกี่ยวกับกีฬาเรือใบที่ในหลวงทรงชอบ
นิทรรศการ “รักในหลวง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ทดลองนำเรือใบมาเล่น
นิทรรศการ “รักในหลวง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สำรวจ สัมผัสและชิมรสชาติผัก-ผลไม้จากโครงการหลวง
นิทรรศการ “รักในหลวง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้จับสัมผัสผักต่างๆในฐานโครงการหลวง

นิทรรศการ “รักในหลวง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วาดรูปในหลวง
นิทรรศการ “รักในหลวง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆทำกรอบรูปในหลวงและตกแต่งตามต้องการ

BACK TO TOP